%{search_type} search results

461 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Funkt︠s︡ii︠a︡ i i︠a︡zyk : k reguli︠a︡tivnoĭ paradigme v lingvistike [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P147 .R83 2023

2. Kont︠s︡eptualʹnai︠a︡ semantika binarnykh oppozit︠s︡iĭ v russkikh i angliĭskikh paremii︠a︡kh : sopostavitelʹnyĭ aspekt [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P128.B5 L38 2023

3. Nëroĭki karauli︠a︡t Ural : puteshestvie v Toponimii︠u︡ = Nioroikas watch the Urals : a travel to Toponymia [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P323.4.R8 M38 2023

4. Gendernye aspekty i͡azyka, soznanii͡a i kommunikat͡sii : kollektivnai͡a monografii͡a [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P120 .S48 G46 2022

5. I︠A︡zyki i kulʹtury v t︠s︡ifrovui︠u︡ ėpokhu : sbornik nauchnykh stateĭ : po materialam Mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferent︠s︡ii "I︠A︡zyki i kulʹtury v t︠s︡ifrovui︠u︡ ėpokhu" (Nizhniĭ Novgorod, 28-30 okti︠a︡bri︠a︡ 2022 g.) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P35.5.R9 M48 2022

6. Liki edinenii︠a︡ v i︠a︡zyke i diskurse : monografii︠a︡ [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P35 .L555 2022

7. Nauchnoe nasledie V.A. Bogorodit︠s︡kogo i sovremennyĭ vektor issledovaniĭ Kazanskoĭ lingvisticheskoĭ shkoly : Mezhdunarodnai︠a︡ konferent︠s︡ii︠a︡ : Kazanʹ, 6-7 dekabri︠a︡ 2022 g. : trudy i materialy [2022 - 2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P85.B569 .N38 2022 t.1

9. Professionalʹnai︠a︡ kommunikat︠s︡ii︠a︡ : i︠a︡zyk, kulʹtura, perevod : sbornik stateĭ Vnutrivuzovskoĭ molodezhnoĭ nauchnoĭ konferent︠s︡ii, 8 noi︠a︡bri︠a︡ 2022 goda [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P87.2 .P76 2022

10. Razvitie i︠a︡zykovoĭ lichnosti v professionalʹnom diskurse : kollektivnai︠a︡ monografii︠a︡ [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P51 .R39 2022

11. I͡Azyk i identichnostʹ : antropologicheskoe issledovanie situat͡sii v Rossii [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P35.5 .R9 I144 2021

12. Kommunikativnye riski v sovremennom mediĭnom slovotvorchestve : Uchebnoe posobie [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P96 .L342 R876 2021

13. Ocherki po sot͡siolingvistike [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P40 .K79 2021

14. Problemy funkt͡sionalʹnoĭ grammatiki : otnoshenie k govori͡ashchemu v semantike grammaticheskikh kategoriĭ [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P147 .P776 2021

15. Russkiĭ i͡azyk koronavirusnoĭ ėpokhi [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P96 .C692 R82 2021

16. Wartości w języku i literaturze [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P107 .K639 2021

17. Antropologii͡a dialektnogo slova [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P35.5 .R8 V462 2020

18. I͡Azyk i semiotika tela : kollektivnai͡a monografii͡a v 2 tomakh [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P99.5 .I29 2020 V.1

19. I͡Azykovai͡a politika v Rossii i mire : materialy Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii, 6 dekabri͡a 2019 g. [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P119.32 .R8 I295 2020

20. Konflikt mov ta identychnosteĭ u postradi͡ansʹkiĭ Ukraïni [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P119.32 .U38 M37 2020

21. Modusy identifikat͡sii russkoĭ i͡azykovoĭ lichnosti v ėpokhu peremen [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P37.45 .R8 S53 2020

22. Tolmachi i prochai͡a svolochʹ [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P306.97 .E77 T65 2020

23. VAProsy i͡azykoznanii͡a : megasbornik nanostateĭ : [sb. st. k i͡ubilei͡u V.A. Plungi͡ana] [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P26 .P58 V37 2020

24. Adresatnostʹ v politicheskom diskurse : aktualizat͡siii͡a t͡sennostno-strategicheskikh prioritetov : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P302.77 .G78 2019

25. Ėkologii͡a i͡azyka : i͡uzhnorossiĭskiĭ opyt mezhkulʹturnoĭ kommunikat͡sii : sbornik stateĭ Vserossiĭskoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii (31 okti͡abri͡a 2019 goda) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P39.5 .E36 2019

26. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P302.15 .P7 G38 2019

27. Kakoi͡u meroi͡u merite : idei͡a vozdai͡anii͡a v lingvokulʹture ; monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P35.5 .R8 V65 2019

28. Lingvokulʹturologii͡a teksta : na materiale khudozhestvennogo, publit͡sisticheskogo i massmediĭnogo tekstov : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P35.5 .R8 S25 2019

29. Lingvomentalʹnai͡a sfera "Chelovek" v russkoĭ, ukrainskoĭ, britanskoĭ i amerikanskoĭ lingvokulʹturakh : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P165 .S397 2019

30. Metody matematicheskoĭ lingvistiki v stilisticheskikh issledovanii͡akh [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P138 .M35 2019

31. Parametricheskai͡a modelʹ PR-diskursa : pragmatika, semantika, aksiologii͡a : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P302 .S39 2019

32. Ritm i i͡azyk : stilisticheskoe issledovanie : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P311 .M67 2019

33. Ėkologii͡a i͡azyka - 2018 : sbornik stateĭ Regionalʹnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii (20 okti͡abri͡a 2018 goda) [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P39.5 .E35 2018

34. Kognitivno-pragmaticheskie istoki frazemosemiozisa : monografii͡a [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P165 .A54 2018

35. Mentalʹno-i͡azykovye transformat͡sii russkoĭ lingvokulʹturnoĭ lichnosti : poisk identichnosti v mediatizirovannom obshchestve : kollektivnai͡a monografii͡a [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P96 .L342 R85 2018

36. Miry literaturnogo perevoda : materialy tematicheskikh seminarov IV Mezhdunarodnogo kongressa perevodchikov khudozhestvennoĭ literatury (Moskva, 8-11 senti͡abri͡a 2016 g) : v 2 tomakh [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P306 .A1 M49 2016 T.1

37. Nameki v ustnoĭ i pisʹmennoĭ rechi : uchim ponimatʹ skrytye smysly v rechevom obshchenii [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P325.5 .E94 S45 2018

38. Nauchnoe nasledie V.A. Bogorodit͡skogo i sovremennyĭ vektor issledovaniĭ Kazanskoĭ lingvisticheskoĭ shkoly : trudy i materialy mezhdunarodnoĭ konferent͡sii : Kazanskiĭ federalʹnyĭ universitet, 14-17 okti͡abri͡a 2018 goda v 2 t. [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P85 .B569 .N38 2018 T.1

39. Periodicheskie konstrukt͡sii v khudozhestvennom tekste kak sistema : pragmasemanticheskiĭ potent͡sial [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P302.15 .R8 T78 2018

40. Russkiĭ diskurs v mezhkulʹturnoĭ kommunikat͡sii : ėkzistent͡sialʹno-ontologicheskiĭ podkhod [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P94.6 .V53 2018

41. Russkiĭ drevoslov Aleksandra Shishkova : lingvisticheskoe nasledie A. S. Shishkova v nauchnom i kulʹturnom kontekste ėpokhi [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P81 .R8 K46 2018

42. Slovo i chasti rechi [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P241 .A46 2018

43. Vezhlivostʹ i antivezhlivostʹ v i͡azyke i kommunikat͡sii : materialy mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferent͡sii, 23-24 oti͡abri͡a 2018 g. [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P92 .R9 M48 2018

44. Deĭkticheskiĭ potent͡sial i͡azykovykh sredstv v rechevoĭ kommunikat͡sii [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P325.5 .D43 K87 2017

45. Ėkologii͡a russkogo i͡azyka : Slovarʹ lingvoėkologicheskikh terminov [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P39.5 .S56 2017

46. I͡Azykovai͡a politika Rossiĭskoĭ Federat͡sii i polozhenie russkogio i͡azyka v mire : materialy kruglykh stolov [2017 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P119.32 .R8 I293 2017 VYP.1

47. Konkurent͡sii͡a v i͡azyke i kommunikat͡sii [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P35 .K652 2017

48. Nicht-ikonische Chronologie : Zeitlichkeit und Zeitreferenz im Deutschen, Englischen und Russischen [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P99.4 .I26 Y48 2017

49. Pytanni͡a identychnosti dli͡a rosiĭsʹkomovnykh v Ukraïni : v konteksti zbroĭnoho konfliktu na skhodi kraïny : berezenʹ 2017 [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P119.32 .U38 P98 2017

50. Reshenie nat͡sionalʹno-i͡azykovykh voprosov kak faktor ukreplenii͡a nat͡sionalʹnoĭ bezopasnosti Rossii [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P119.32 .R8 R47 2017