%{search_type} search results

13 catalog results

RSS feed for this result

1. Velykyĭ skyt u Karpatakh : u 3-kh tomakh [2013 - 2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR1705 .A2 V45 2013 1.T

2. Bogoslovie i istorii͡a [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR162.3 .F44 2011

3. Nasledie svi͡atykh ott͡sov v XX veke : itogi issledovaniĭ [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR60 .A64 N37 2010

4. Leontiĭ Vizantiĭskiĭ : sbornik issledovaniĭ [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR1720 .L43 L46 2006

6. Ott͡sy i uchiteli t͡serkvi III veka : antologii͡a [1996]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR63 .O89 1996 T.1

7. Ėstetika ott͡sov t͡serkvi = Aesthetica patrum [1995 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR67 .B93 1995 V.1

8. Verui͡ushchiĭ razum : k istorii srednevekovoĭ filosofii [1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR67 .N47 1995

9. Zolotoĭ vek Svi͡ato-Otecheskoĭ pis'mennosti [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR1706 .K5 1995

10. O nachalakh [1936]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR65 .O568 R8 1936

12. Vostochnye ottsy IV-go vieka [1931]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR1705 .F54

13. Khozi͡aĭstvenno-ėticheskīe vzgli͡ady ott͡sov t͡serkvi [1913]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR115 .E3 S417 1913