%{search_type} search results

161 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Minguo yuan yi shi liao hui bian. Di 2 ji [2017]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : SB319.3 .C6 M573 2017 V.1

2. Minguo yuan yi shi liao hui bian. Di 1 ji [2016]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : SB319.3 .C6 M57 2016 V.1

3. Kokuritsu kōen. [1929 - 1944]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Japanese Collection : SB484 .J3 K65 V.14:NO.1-V.16:NO.3 1942

4. Nihon ikebana bunkashi [1992 - 1995]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Japanese Collection : SB450.2 .K83 1992 V.1

5. United Nations list of protected areas [1997 -]

 • Green Library : Information Center : (no call number)
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : SB481 .A1 U54 F 2003

6. 1953 ji 1954 nian Shanxi Sheng xiao mai chun shuang dong hai de diao cha yan jiu [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 2042

7. Chengdu pen jing [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 6596 2238

8. Dan bei ti yu zhong zi liao ji [1972 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8120 6220 V.2

9. Hebei, Shanxi dong xiao mai zai pei ji shu yan jiu, 1953-1955 nian [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 4153

10. Hua bei bei bu he Nei Menggu nan bu chun mai qu chun xiao mai ji qi ta nong zuo wu zai pei gai kuang [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 4016

11. Hua bei zhu yao hai chong fang zhi shou ce [1950]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8125 5587

12. Hua jing : [6 juan] [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8156 7931

13. Hua shu qing qu ji zai pei chang shi [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8156 4117

14. Lun Zhongguo zhi hua hui : Zhongguo hua hui yu xing qing zhi jiao [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8156 2132

15. Miqiulin yi chuan xuan zhong yu liang zhong fan yu xue [1953 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 7586 5553 V.3

16. Nong yao ci hui [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8106.6 5627

17. San mai sheng chan ji shu wen da [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 1420

18. Shu cai sheng chan ji shu wen da [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8155 4420

19. Shui dao ji chu zhi shi [1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 4133

20. Shui dao sheng chan ji shu wen da [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 1220

21. Shui dao sheng li xue shi yan shou ce [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 1221

22. Taiwan chang jian hua mu = Common trees and blossoms of Taiwan [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 7623.01 4396

23. Taiwan jing ji hua hui sheng chan diao cha bao gao [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8156 4924

24. Taiwan Sheng zhu yao zuo wu bing chong hai cai se tu shuo [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8125 3811

25. Taiwan zhi dao mi sheng chan yu gai jin [1954]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 3133

26. Taiwan zhi jing ji kun chong [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 7743 6247

27. Taiwan zhi shu cai [1955]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8155 4382

28. Taiwan zhi shu shu [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8134 4222

29. Taiwan zhi xian wei zi yuan [1950]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8136 4382

30. Xiao mai [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 9040

31. Xiao mai [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 2594

32. Xiao mai chan liang chong tian gao [1958]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 2781

33. Xiao mie nong zuo wu shi da bing chong hai [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8125 5486

34. Yuan yi xue ming ci : (E Zhong dui zhao shi yong ben) [1958]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8152.6 5627

35. Za liang zuo wu shi yan yan jiu jian bao. [1958 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8132 0922 NO.1-3 1958/1959-1961

36. Zen yang pei yu shui dao liang zhong [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8131 8440

37. Zhi bing zhi shi. [1957 - 1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8125 4080 V.2:NO.1-4 1958

38. Zhongguo you cai zai pei [1964]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8155 6295

39. Zhongguo zhu. Chu bian [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8320 5680

40. Zhu yao nong zuo wu de za jiao yu zhong [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8120 4414

41. Hawayi feng li chan ye kao cha bao gao [1953]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4410.83 7913

42. Ke xue zhong tian duo gao chan [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4292.78 2726

43. Qun zhong xing nong ye ke xue shi yan huo dong xuan ji [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4292.78 1295

44. Taiwan dao mi wen xian chao [1950]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.24 1460

45. Taiwan de tang [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4443.1 4228

46. Taiwan guo shu zhi = Manual of fruit trees in Taiwan [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.5 4213

47. Taiwan mi tang bi jia zhi yan jiu [1953]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.2 1333

48. Taiwan tang ye shi yan suo Pingdong fen suo gong zuo nian bao.

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.5 4393

49. Taiwan zhi cha [1949]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.1 4382

50. Taiwan zhi feng li [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.5 7947

51. Taiwan zhi mi [1949]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.2 4382

52. Taiwan zhi shui guo [1955]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.5 4382

53. Taiwan zhi tang [1949]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4443.1 4382

54. Taiwan zhi xiang jiao [1949]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.5 4382.24

55. Taiwan zhi zhu lin yu zhu cai [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4445 1113

56. Xiang jiao zhi wu [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4449 4242

57. Yuan mian yu pei mian [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4435.4 1382

58. Zhongguo mian ye wen ti [1936]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4448 8163

59. Chūsei teien bunka shi Daijōin teien no kenkyū [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 629.21 .MO45

60. Kainantō ni okeru nōsakubutsu no byōgaichū. [1942]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 615.6 TO12

61. Manshū daizu [1920]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 619.6 MI37M

62. Manshū no kishō to kansōchi nōgyō. [1925]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.225 MI37S

63. Manshū shuyō nōsakubutsu no byōgai. [1930]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 615.6 MI37

64. Shindenzukurikei teien no ritchiteki kōsatsu [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 629.21 .MO45S

65. Shōrei chihō no kaju saibai [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 625 KA19

66. Shōwa rokunendo ni okeru Hokkaidō Tōhoku chihō no kyōsaku gaiyō [1932]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 611.39 KY1

67. Suitō nikisaku no kenkyū [1958]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 616.2 KU11

68. Taiwan gaishō shokuju yōkan. [1900]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 629.7 .FTA25

69. Take no hon [1942]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 653.8 TA67

70. Lun Zhongguo zhi ting yuan : Zhongguo ting yuan yu xing qing zhi jiao [1966]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 3048 2132.05

71. Kashū Nihonjin kaengyō hattenshi [1929]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 334.453 KA77

72. Ryokuchi mondai : ronbunshū to bunken mokuroku [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 318.8 TO46

73. Lun Zhongguo guan shang shu mu : Zhongguo shu mu yu xing qing zhi jiao [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5051 2132

74. Mōkyō bokuya chōsa hōkoku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 292.26 MI37B

75. Anbau und Verwertung von Heil- und Duftpflanzen Brasiliens in seinen deutschstämmigen Siedlungen [1937]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB293 .W544

76. El trigo en México : parte II, el clima [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB191 .W5 C76

77. Trees of Palo Alto [1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : SB483 .P24 T74 1976
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : SB483 .P24 T74 1976

78. Encyclopedia of gardens : history and design [2001]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : SB465 .E63 2001 V.1

80. New dimensions for faba bean research and production in Egypt and Sudan : a profile of the ICARDA/IFAD Nile Valley Project [1982]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB205 .B7 N4 1982

82. Crop and livestock system study in Caprivi in the pilot areas of Chinchimani and Kabbe [1998]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB193.3 .N3 K36 1998

84. Our silent enemies [2000]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB605 .G4 O66 2000

85. Peace parks-- the way ahead : international experience and indicators for southern Africa [1999]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB484 .A356 D4 1999

86. Waterberg Plateau Park, Namibia : the history and development, flora, fauna and geology of the Waterberg Plateau Park [1998]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB484 .N3 S3413 1998

87. Intāj al-tamūr fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah : dirāsah fī al-jughrāfīyā al-iqtiṣādīyah [2000]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving for Arabic materials : SB364 .R37 2000 AR

88. Gentechnik in der Landwirtschaft [1998]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB123.57 .G46 1998

89. A guide to cocoa cultivation [1987]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB268 .G4 G85 1987

90. Improvement of food crops in Ghana : an inaugural lecture delivered at the University of Ghana, Legon on 6th February 1986 [1987]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB176 .G4 D64 1987

91. Plantes et paysages d'Afrique : une histoire à explorer [1998]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB108 .A35 P58 1998

92. Ngorongoro Conservation Area : a guidebook [1992]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB484 .T34 H36 1992

93. Herbs [1994]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : SB351 .H5 B6585 1994

94. Aux petitis et moyens viticulteurs [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB393 .A89 1951

95. Historic gardens : safeguarding a European heritage [1996]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB351.36 .E85 H57 1996

96. Smallholder horticulture in Zimbabwe [1997]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB319.3 .Z55 S53 1997

97. Arabian locust hunter [1963]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB945 .L7 W17

98. Bäuerliche Produktion unter Aufsicht am Beispiel des Tabakanbaus in Tanzania : Eine sozial-ökonomische Studie [1968]

 • Green Library : Stacks : HC501 .A1 A4 V.27
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB278 .T3 S31

99. A Copra na economia geral da colónia de Moçambique [1950]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB401 .G825

100. The development of smallholder vegetable production in Kigezi, Uganda; data, observations and experiences [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : SB323 .S378