%{search_type} search results

41 catalog results

RSS feed for this result

1. The public officials election and recall law, Republic of China [1991]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KNP250.6 .C54 1991

2. Gong hai jiu fen chu li ji min shi jiu ji fa zhi zhi yan jiu. Gong hai jiu fen qu min yi she du fang tan zi liao [1988]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4891.8 8322.1

3. Ping jun di quan tiao li li fa yan ge ji li you. [1988]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4392 1444.1

4. Zhonghua Minguo xian fa lun [1982]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4890.254 1180

5. Min shi su song shi wu [1978]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4897.5 4999

6. Zhonghua Minguo xian fa shi lun [1978]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4890.1 4844

7. Guo li Taiwan da xue fa xue lun cong [1971 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4861 6043 V.1:NO.1 1971
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KNP1.3 .K86 V.47:SUPPL. 2018

8. Min fa zong lun [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4891.1 5093.73

9. Yi ge gong si tui shui chong gong shi mo [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4729 2304

10. Gong ye fa gui gai lun [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4893.3 1347

11. Gai ge wo guo si fa shu lei zhi yan jiu [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4870 2163

12. Po chan fa yao yi [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4892.8 8565

13. Fa guan yu dang shi ren [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4897.3 8281

14. Xing shi cai pan zhi zheng hui bian, zi min guo 52 nian zhi 53 nian [1966]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4886 1549 2ND IN VOL.

15. Sha ren fan wen ti zhi yan jiu [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4240 1321.48

16. Si fa yuan Fugu fu yuan zhang Bingchang xian sheng ji nian ji [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2269 2429

17. Min shi ge an yan jiu [1964]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4891.1 4999

18. Min shi su song fa gai yao [1964]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4897.5 4119

19. Xing shi cai pan zhi zheng hui bian, zi min guo 48 nian zhi 51 nian [1964]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4886 1549 1ST IN VOL.

20. Hai shang lun ji [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4892.5 4742