%{search_type} search results

83 catalog results

RSS feed for this result

12. Dissertations [1997]

18. Chūsei Shintō ron [1977]

20. Kinsei shikidōron [1976]

21. Rokuso dangyō [1976]

24. Kūkai [1975]

26. Mikawa monogatari [1974]

28. Saichō [1974]

29. Zeami, Zenchiku [1974]

30. Shōbō genzō : gendaigoyaku [1973 - 1975]

31. Tendai hongakuron [1973]

33. Kinsei geidōron [1972]

35. Rinzai roku [1972]

36. Sorai gakuha [1972]

39. Yōgaku [1972 - 1976]

40. Goshi [1971]

41. Hōnen, Ippen [1971]

43. Kinsei kagaku shisō [1971 - 1972]

44. Shinran [1971]

45. Shōbō genzō; zenʼyaku [1971 - 1972]

48. Dōgen [1970 - 1972]

49. Genshin [1970]