%{search_type} search results

1,007 catalog results

RSS feed for this result
Book
486 p. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
353 p. : ill. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
378 p.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
iii, 255 p. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Journal/Periodical
v. ; 24 cm.
Green Library, SAL1&2 (on-campus shelving), SAL3 (off-campus storage)
Book
203 p. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
545 p. : ill. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
354 p. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
257 p. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
192 p. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
157 p. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
3 v. : ill., ports. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
xiii, 244 p. ; 19 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
238 p. ; 20 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
iv, 314 p. : ill. ; 19cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
290 p. ; 20 cm.
  • Amerikajin no Nihon ron (Saeki Shōichi) Kōkoku (Wiriamu E. Gurifisu) Nihon no sumai to sono shūi (Edowādo S. Mōsu) Nihon kara no tegami (Henrī Adamusu) Kyokutō no tamashii (Pāshiraru Rōeru) Nihonjin no shinka (Shidonī L. Gyūrikku) Shinkoku Nihon (Rafukadio Hān) Chūgoku to Nihon kara no tegami (Jon Dyūi, Arisu C. Dyūi) Chiyo no kikoku (Chiyono S. Kiyooka) Tainichi 10-nen (Josefu C. Gurū) Sankō bunken: p. 283-290.
  • アメリカ人の日本論(佐伯彰一) 皇国(ウィリアム・E.グリフィス) 日本のすまいとその周囲(エドワード・S.モース) 日本からの手紙(ヘンリーアダムス) 極東の魂(パーシヴァル・ローエル) 日本人の進化(シドニー・Lギューリック) 神国日本(ラフカディオ・ハーン) 中国と日本からの手紙(ジョン・デューイ,アリ ス・C.デューイ) チヨの帰国(チヨノ・S.キヨオカ) 滞日10年(ジョセフ・C.グルー) 参考文献: p. 283-290.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
443 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
188 p., [1] leaf of plates : ill. ; 21 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
284 p. ; 25 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

20. Hana to Nihonjin [1975]

Book
297 p. : ill. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)