%{search_type} search results

23 catalog results

RSS feed for this result

1. Vokrug Chechni : krepok li tyl Rossii na Severnom Kavkaze? [2004]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .C2 K392 2004

2. Dagestan : vlastʹ, narody, konflikty [1999]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 M89 1999

3. Respublika Dagestan : modelʹ ėtnologicheskogo monitoringa [1999]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 K57 1999

4. Sovremennye ėtnopoliticheskie prot͡sessy na Severnom Kavkaze [1999]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .C2 S68 1999

5. Dagestant͡sy v Turt͡sii [1997]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 M33 1997

6. Ėtnopoliticheskie prot͡sessy v postsovetskom Dagestane [1997]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 A82 1997

7. Repressii 30-kh godov v Dagestane : dokumenty i materialy [1997]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 R47 1997

8. Dagestan : moi͡a li͡ubov ́i sudb́a [1995]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 S53 1995

9. Ėtnopoliticheskai͡a situat͡sii͡a v regionakh Rossiĭskoĭ Federat͡sii. Dagestan [1995]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 E87 1995

10. Nat͡sionalʹnyĭ vopros i problemy narodov : poiski i suzhdenii͡a [1995]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 D95 1995

11. Alibek Takho-Godi : zhiznʹ, mirovozzrenie, tvorcheskoe nasledie [1993]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 M213 1993

12. Dagestan : chechent͡sy--akint͡sy [1993]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 D14 1993

14. Lenin, sovetskoe mnogonat͡sionalʹnoe gosudarstvo, Dagestan [1974]

 • Hoover Library : Stacks : DK511.D2 L568

17. Dorogoĭ druzhby. Dagestana - Rodopy v ocherkakh, fotogr. ris. [1967]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 D71

20. Rast͡svet i sblizhenie narodov Dagestana na puti͡akh k kommunizmu [1966]

 • Hoover Library : Stacks : DK511 .D2 M214