%{search_type} search results

10 catalog results

RSS feed for this result

3. Russkie feodal'nye arkhivy XIV-XV vekov [1948 - 1951]

  • Hoover Library : Stacks : DK70.A2 C52 V.1

4. Rural Russia under the old régime [1932]

  • Hoover Library : Stacks : DK263 .R661

5. Pomeshchiki i ikh organizat͡sii v 1917 godu [1928]

  • Hoover Library : Stacks : DK265 .C426

6. Krestʹi͡anskoe dvizhenie v 1917 godu [1927]

  • Hoover Library : Stacks : DK265.89.P4 K87

7. Krestʹi͡anskoe dvizhenie v 1917 godu [1927]

  • Hoover Library : Microfilm : DK265.89.P4 K87

8. Ri͡echi F.F. Kokoshkina (partīi Narodnoĭ svobody) [1907]

  • Hoover Library : Stacks : DK262 .K793

9. Ri͡echi F.F. Kokoshkina (partīi Narodnoĭ svobody) [1907]

  • Hoover Library : Microfilm : DK262 .K793

10. Dukhovnyi͡a i dogovornyi͡a gramoty velikikh i udi͡elʹnykh kni͡azeĭ. [1850 ... 1859]

  • Hoover Library : Stacks : DK71 .C533