%{search_type} search results

12 catalog results

RSS feed for this result

1. Heimin gakkō ronryaku [1880]

  • East Asia Library : Japanese Collection : LA1310 .M44 1980 V.5

2. Yŏksa kyoyuk kwa kukka imiji [2018]

  • East Asia Library : Korean Collection : D16.2 .K325 2018

3. Wu jie de dui hua : Deguo Han xue jia de Zhongguo ji yi [2014]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.95 .L5388 2014

4. Ri'erman xue shu pu xi zhong de Han xue : Deguo Han xue zhi yan jiu [2008]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.97 .G3 L54 2008

5. Han'guk kwa Togil, t'ongil yŏksa kyoyuk ŭl mal hada : hakcha, chŏnmun'ga, kyosadŭl i hamkke t'oron hago chesi hanŭn t'ongil yŏksa kyoyuk [2016]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS917.444 .D48 2016

6. Cong hong se chong jing dao tian ye xian shi : Wang Hai (Thomas Heberer) yu Deguo Zhongguo yan jiu de zhuan xing [2013]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.97 .G3 H66 2013

7. Han xue jia Hua Zhi'an ( Ernst Faber ) si xiang yan jiu [2013]

  • East Asia Library : On order : (no call number)

8. Liang ge shi jie de mei jie : Deguo nü Han xue jia kou shu shi lu = Mediating between two worlds : oral history of German female sinologists [2011]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.97 .G47 L536 2011

9. " Wei ge he ge ren gai nian zai Zhongguo yu xi fang : Rolf Trauzettel jiao shou zhou wei de Boen Han xue xue pai " = Personen-und individuumsbegriff in China und im Westen Der Beitrag de Bonner sinologischen schule um Prefessor Rolf Trauzettel [2006]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS934.97 .G7 F83 2005

10. Hon'yaku : Heidelberger Werkstattberichte zum Übersetzen Japanisch--Deutsch [1999 - ]

  • East Asia Library : Japanese Collection : PL782 .G1 H66 NO.1-6 1999-2003,2006

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include