%{search_type} search results

8 catalog results

RSS feed for this result

1. Xin chao yan ju yu Zhongguo xi ju de xian dai xing zhui qiu [2017]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PN2874 .Q566 2015

2. Zeng Yongyi xian sheng xue shu cheng jiu yu xin chuan guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2017]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PN2871 .Z4645 2016 V.1

3. Wen yuan qi pa Tang Xianzu : Zhongguo xi qu yi shu guo ji yan tao hui lun wen ji (2009) [2012]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PL2695 .Z5 W46 2009

4. Jing ju yu Zhongguo wen hua chuan tong : di er jie Jing ju xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2008]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .P4 J567 2008 V.1

5. Zhong sheng xuan hua zhi hou : Taiwan xian dai xi ju lun ji [2008]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PN2879 .T357 2006

6. Jing ju de li shi, xian zhuang yu wei lai [2006]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .B37 J56 2005 V.1

7. Zhongguo xi ju : cong chuan tong dao xian dai [2006]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PL2357 .Z4764 2005

8. Sichuan sheng xi ju chuang zuo zuo tan hui wen ji [1982]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PL2357 .S68 1980