COVID-19 update
Stanford Libraries e-resources are available to support you during remote instruction.
Physical access to library materials and locations remain closed at this time. read more

%{search_type} search results

78 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Da Yuan shi yu xin Qing shi : yi Yuan dai he Qing dai Xizang he zang chuan Fo jiao yan jiu wei zhong xin = "The great Yuan history" and "the new Qing history" : studies on Tibet and Tibetan Buddhism during the Yuan and Qing dynasties [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752.3 .S446 2019

2. Menggu di guo shi ye xia de Yuan shi yu dong xi wen hua jiao liu = Studies on the history of Yuan dynasty and trans-eurasian culture exchanges from the perspective of Mongol world empire [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .Q2588 2019

3. Song Yuan wen yi si xiang shi [2019]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

4. Yuan dai ke ju xin tan = Yuandai keju xintan [2019]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

5. Hao Jing ji jiao kan jian zhu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2694 .H36 Z8536 2018 V.1

6. Lie bian yu chong sheng : Song Yuan zhi ji shi ge yan jiu [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

7. Make Boluo yu Yuan dai Zhongguo : wen ben yu li su [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : G370 .P9 M3953 2018

8. Monggol cheguk ŭi soet'oe wa Kongmin Wang sidae [2018]

 • East Asia Library : Korean Collection : DS912.382 .K66 Y53 2018

9. Song Yuan shi xue zhuan xing yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2323 .W357 2018

10. "Yuan shi bie cai ji" yan jiu [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

11. Koryŏ toŭp kwa Tong Asia toŭp ŭi pigyo yŏn'gu [2017]

 • East Asia Library : Korean Collection : DS912.27 .K564 2017

12. Tu xiang, wen xian yu wen hua shi : you mu zheng zhi de ying xiang = Tuxiang wenxian yu wenhuashi : youmu zhengzhi de yingxiang [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .C444 2017

13. Yuan dai bai hua bei ji lu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C35 2017

14. Yuan ju kao lun = Yuan ju kao lun [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355 .D466 2017

15. "Yuan kan za ju san shi zhong" zhi tong su xing yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .S86335 2017

16. Yuan za ju ben shi kao = Yuanzaju benshi kao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .L65 2017

17. Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo cang Yuan dai shi ke ta ben mu lu [2017]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

18. Chong xin jiang shu Meng Yuan shi [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C4666 2016

19. Cong Menggu dao da Qing : you mu di guo de jue qi yu cheng xu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .O53 2016

20. Liao Jin Yuan shi qi bei fang Han ren shang ceng min zu xin li yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : GN270 .F843 2016