COVID-19 update
Stanford Libraries are closed per the Bay Area shelter in place orders.
Access to e-resources and remote reference remain available. read more

%{search_type} search results

7 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Da Yuan shi yu xin Qing shi : yi Yuan dai he Qing dai Xizang he zang chuan Fo jiao yan jiu wei zhong xin = "The great Yuan history" and "the new Qing history" : studies on Tibet and Tibetan Buddhism during the Yuan and Qing dynasties [2019]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS752.3 .S446 2019

2. Menggu di guo shi ye xia de Yuan shi yu dong xi wen hua jiao liu = Studies on the history of Yuan dynasty and trans-eurasian culture exchanges from the perspective of Mongol world empire [2019]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .Q2588 2019

3. Chong xin jiang shu Meng Yuan shi [2016]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C4666 2016

4. Hubilie de tiao zhan : Menggu di guo yu shi jie li shi de da zhuan xiang = Kubirai no chōsen : Mongoru ni yoru sekaishi no daitenkai [2013]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS752.6 .K83 S84127 2013

5. Bai nian Menggu xue zong mu = Jaġun jil-u̇n Mongġol sudulul-un yeru̇ngkei ġarcaġ = General index of Mongolian studies over a century [2013]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS731 .M64 B34 2013

6. Meng Yuan shi kao lun [2014]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .L567 2014 V.1

7. Meng Yuan shi yu nei lu Ya Zhou shi yan jiu [2012]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS329.4 .H367 2012