Search results

RSS feed for this result

21,317 results

Book
21, 4, 6, 308 pages : portraits ; 24 cm.
East Asia Library
Book
2 volumes ; 22 cm.
East Asia Library
Book
414 pages ; 20 cm.
East Asia Library
Book
447 pages ; 21 cm.
 • T'an'gwang saramdŭl / Han Pong-sik
 • Myŏngnyŏng ŭn hana pak e patchi anatta / Han T'ae-ch'ŏn
 • Pada ka poinda / Han Sŏng
 • Kanghwado / Song Yŏng
 • Sae kil / Yi Tong-ch'un
 • Widae han him / Yi Tong-ch'un
 • Pulsajo / Song Yŏng.
 • 탄광 사람들 / 한 봉식
 • 명령 은 하나 밖 에 받지 않았다 / 한 태천
 • 바다 가 보인다 / 한 성
 • 강화도 / 송 영
 • 새 길 / 리 동춘
 • 위대 한 힘 / 리 동춘
 • 불사조 / 송 영.
East Asia Library
Book
4, 2, 9, 302 pages ; 24 cm
East Asia Library
Book
567 pages ; 23 cm
East Asia Library
Book
ix, 211, 107 pages : illustrations ; 22 cm
East Asia Library
Book
370 pages ; 22 cm
East Asia Library
Book
288 pages : illustrations ; 21 cm
East Asia Library
Book
415 pages : illustrations, maps ; 22 cm
East Asia Library
Book
336 pages : illustrations ; 23 cm.
East Asia Library
Book
350 pages : illustrations ; 21 cm.
East Asia Library
Book
viii, 504, 6 pages : map ; 22 cm
East Asia Library

14. Ben xiang Tai Shan [2016]

Book
167 pages : photographs ; 24 cm
East Asia Library
Book
xxvii, 324 pages ; 23 cm.
East Asia Library
Book
ix, 280, 4 pages : illustrations ; 22 cm
East Asia Library
Book
341 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations ; 24 cm.
East Asia Library
Book
6 volumes : illustrations ; 22-27 cm
 • dai 1-kan. Taiwan Sōtokufu kankō shiryō
 • dai 2-kan. Taiwan fukyō no gaiyō
 • dai 3-kan. Sōtōshū, Rinzaishū no dōkō
 • dai 4--5-kan. Jōdoshū Shinshū Honganjiha no dōkō
 • -- dai 6-kan. Shinshū Ōtani-ha, Jōdoshū, Shingonshū no dōkō.
 • 第 1卷. 台湾総督府刊行資料
 • 第 2卷. 台湾布教の概要
 • 第 3卷. 曹洞宗・臨済宗の動向
 • 第 4--5卷. 浄土真宗本願寺派の動向
 • 第 6卷. 真宗大谷派・浄土宗・真言宗の動向.
East Asia Library
Book
587 pages ; 21 cm
East Asia Library
Book
600, 83 pages ; 22 cm
East Asia Library