%{search_type} search results

114 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Sukikaeshi [1868]

3. Yūsenkutsu shō [1868]

4. Hototogisu [1897 - ]

6. Yanjing xue bao. [1927 - 1951]

7. Bungei nenkan [1929 - ]

8. Japanese gardens [1936]

10. Kōdō no uta [1941]

11. Kohaiku hyōshaku [1941]

12. Kokin wakashū [1941]

13. Masukagami shōkai [1941]

14. Ōkagami [1941]

16. Zuihitsushū. [1941]

17. Itō Sachio [1942]

19. Karasu no kao [1942]

21. Ōdō no mon [1942]

23. Shina kokon kibun [1942]

24. Takekurabe [1942]

25. Tsuma no tegami [1942]

26. Wakaki yōgakusha [1942]

27. Biruma senjin fu [1943]

29. Dansō [1943]

30. Funatsu Denjibei [1943]

31. Haiku ishin [1943]

32. Ippeiji no haiku [1943]

33. Junjō. [1943]

34. Nihon no sonchō [1943]

36. Ryoshū [1943]

38. Haiku tokuhon [1944]

40. Kaeru heitai [1944]

41. Seinen [1944]

43. Taiyō no ko [1944]

44. Tateki Fujin [1944]

45. Masukagami [1945]

48. Bungakukai [1947 - ]

49. Mibōjin [1947]

50. Bungaku zenʼei. [1948 - 1948]