%{search_type} search results

134 catalog results

RSS feed for this result

1. Chiiki to jichitai [1974 - ]

Book
v. <1-14 > ; 21 cm.
 • Dai 1-shū. 70-nendai no riron to jissen
 • dai 2-shū. Tenkanki no kadai ni kotaeru riron
 • dai 3-shū. Tenkanki no jūmin undō
 • dai 4-shū. Chiikiron, chiiki kenkyū, chiiki chōsa
 • dai 5-shū. Gendai shihon shugi to chihō jichi
 • dai 6-shū. Furansu, komyūnron to gendai
 • dai 7-shū. Kakushin jichitai to henkaku no kadai ; Chihō jichi to chihō jichi jinken
 • dai 8-shū. Sanzensō to chiiki ; Jichitai sangyō seisaku no tsuikyū
 • dai 9-shū. Gyōsei shubi han'iron no kentō
 • dai 10-shū. Zaisei kiki no gendankai to sono rekishi haaku
 • dai 11-shū. 80-nendai chiiki jichitairon no kadai
 • dai 12-shū. Minkan itaku no sōten
 • dai 13-shū. Chiiki zukuriron no shintenkai
 • dai 14-shū. Chiiki zukuri undō shinjidai
 • dai 15-shū. Chiiki seikatsusha to kyōdō e no kairo
 • dai 16-shū. Gurōbaru ekonomī to chiiki keizai
 • dai 17-shū. Toshi shakai undō no kanōsei
 • dai 18-shū. Sekai toshi jidai to chiiki kakushin
 • dai 19-shū. Gyōsei soshiki no kaihen to daisansekutā
 • dai 20-shū. Kōiki gyōsei to chihō bunken
 • dai 21-shū. Toshi to chiiki no kōtsū mondai
 • dai 22-shū. Shin jum̄in jichi e no mosaku
 • dai 23-shū. Kaigai no chihō bunken jijō
 • dai 24-shū. Kōsha, dai san sekutā no kaikaku kadai
 • dai 25-shū. Daisan sekutā no hōteki kenshō
 • dai 26-shū. Chihōzei zaigen no kaikaku kadai
 • dai 27-shū. Chihō kōfuzei no kaikaku
 • dai 28-shū. Chiiki nōgyō mō hitotsu no mirai
 • dai 29-shū. Kōmin no kyōdō to sono seisaku kadai
 • dai 30-shū. NPM no kenshō Nihon to Yōroppa
 • dai 31-shū. Chiiki jichi soshiki to jūmin jichi
 • dai 32-shū. Chiiki keizai o sasaeru chiiki chūshō kigyō kin'yū
 • dai 33-shū. Todō fuken wa jidaiokure ni natta noka
 • dai 34-shū. Jūmin ga tsukuru chiiki jichi soshiki komyuniti
 • dai 35-shū. Daitoshi ni okeru jichi no kadai to jichitaikan renkei
 • dai 36-shū. Atarashii jidai no chihō jichizō to zaisei
 • dai 37-shū. Chihō shōmetsuron, chihō sōsei seisaku o tou
 • dai 38-shū. TPP FTA to kōkyō seisaku no henshitsu
East Asia Library, SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
[240] p. ; 25 cm.
East Asia Library
Book
v. ; 26 cm.
 • 1. Godai, Sō
 • 2. Zui, Tō
 • 1. 五代.宋
 • 2. 隋.唐
East Asia Library

4. Chūgoku sōran. [1971 - ]

Journal/Periodical
v. ; 22 cm.
East Asia Library, SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
3 v. 23 cm.
East Asia Library, SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
[7], 632p. : ill. ; 26cm.
East Asia Library
Book
34, 433 p. ; 25 cm.
East Asia Library
Book
32, 1099 p. ; 27 cm.
East Asia Library

9. Seijigaku jiten [1954]

Book
7, 1416, 80 p. : ill. ; 22 cm.
East Asia Library

10. Aikokusha no michi [1952]

Book
134 p. ; 16 cm.
East Asia Library
Book
64 p. ; 18 cm.
 • Kakageyo Minzoku dokuritsu no hata / I.Ve. Sutārin
 • Nihon Kyōsantō sōritsu sanjū-shūnen ni saishite / Tokuda Kyūʼichi
 • Dai nijūni-kai Chūō Iinkai no hōkoku to kettei (p. 15-64).
 • かかげよ民族独立の旗 / イ・ヴェ・スターリン
 • 日本共産党創立卅周年にさいして / 徳田球一
 • 第廿二回中央委員会の報告と決定 (p. 15-64).
East Asia Library
Book
174 p. ; cm.
East Asia Library

13. Gendai no direnma [1952]

Book
264 p. ; 19 cm.
East Asia Library
Book
8 p. ; 25 cm.
East Asia Library

15. Hōkokusho [1952]

Book
147 p. ; cm.
East Asia Library
Book
204 p. ; 21 cm.
East Asia Library
Book
130 p. : tables ; 19 cm.
East Asia Library
Book
21 p. ; 26 cm.
East Asia Library
Book
v. ; cm.
East Asia Library
Book
133 p. : charts (some fold.) ; cm.
East Asia Library