%{search_type} search results

480 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Chiiki to jichitai [1974 -]

 • East Asia Library : Japanese collection : JS7373 .A2 V.32
 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 318.2 J475 V.1

2. Hoiku mondai no kyō to asu [1974]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 369.42 I13

3. Nusumi no kōgengaku [1973]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 369.12 D23

4. Yottsu no hata o takaku kakage tadashii tōfū o kakuritsushi kyōdaina tō no kensetsu e [1962]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.22 N71Y

5. Sōhyō sen-kyūhyaku-gojūsan-nendo undō hōshin sōan. [1960]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.6 N713S

6. Kaitakusha jieitai [1957]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 390.7 H41

7. Jinmin sensen senjutsu to Nikkyō, Sōhyō : Nikkyō, Sōhyō no sekkin to tōitsu senjutsu [1955]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.251 N715J

8. Saikin ni okeru Nikkyō no dōkō ni tsuite [1955]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.22 Y87

9. Dai gokai Sōhyō Taikai no igi to kongo no rōdō sensen ni tsuite : Gōka Rōren Dai-8-kai Teiki Taikai teishutsu shiryō [1954]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.6 G69D

10. Baishun no nai Nihon ni. [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 367.7 I89B

11. Nikkyō no shunki tōsō senjutsu shokuba, kōjō chiiki ni suto iinkai o tsukure [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.251 N71N 4TH IN VOL

12. Nikkyō no tōitsu mēdē junbi shirei [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.21 N71R 2ND IN VOL

13. Nikkyō wa shokuba bōei undō ni ika ni taishoshitsutsu aru ka [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.251 N71N 1ST IN VOL

14. Rōdō seisan nōryoku to nenrei to no kankei : rōdō nenrei ni tsuite [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.9 O77 1ST IN VOL

15. Rōdō undō no shitsu o takameyo [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.251 N71N 3RD IN VOL

16. Rōdōsha kōsaku no soshiki to senjutsu : Nikko kumiai taisaku no kibon kōryō. [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.21 N71R 1ST IN VOL

17. Shakaitō Sayū ryōha no rōdō seisaku kōryō to sensen tōitsu hōshin [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.3 N714SR

18. Shokuminchi [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 302.2 O41

19. Sōhyō sen-kyūhyaku-gojūsan-nendo undō hōshin shūsei kettei-an [1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.6 N715UA 1953

20. Aikokusha no michi [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 310.4 D35

21. Ankoku seiji wa yomigaeru : Chian ijihō kara dankihō e. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 326.8 A49

22. Aomori-ken Chihō Rōdō Iinkai gonenshi [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.67 A54A

23. B C-kyū senpan no jissō o kataru [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 329.48 Z1

24. Bijinesu no yōgo [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 330.4 A58

25. Bōsō ni okeru shakai kyōiku no sōgō chōsa. [1952 -]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 379 C42 V.1

26. Chiiki fujin dantai no ayumi [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 368.83 Y45

27. Chingin neage tōsō keika kiroku [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.6 N872 NO.16

28. Chingin tōsō to saitei chinginsei [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.44 R59CT

29. Dai nijūnikai Chūō Iinkai Sōkai ketteishū [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.21 N71AD

30. Dōtoku kyōiku no shidō keikaku : shinkyōiku no rinriteki tensei [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 371.6 H66

31. Fashizumu no tanjō. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 312.34 O53

32. Gakuen to shakai [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 371.3 N75

33. Gendai kyōikuron [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 371 I83

34. Gendai no direnma [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 319.8 Y31

35. Habōhō to ika ni tatakau ka. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 326.8 H29

36. Hakai katsudō bōshi hōan hantai tōsō no sekinin ni tsuite [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 326.8 N71H

37. "Han fassho kokumin sōbusō gekkan" shirei. : Tōkyō-to Ishirei dai 1,001-gō [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.21 N71HA

38. Heiwa e no chikai : fujin gekkan ni okuru [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 367.8 H42

39. Hiroshima-ken ni okeru ringyō rōdō no jittai : Yamgata-gun Togachi-machi no ringyō rōdō chōsa. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.8 H73R

40. Hokkaidō ni okeru fujin kyōiku no genkyō. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 368.83 H82

41. Hokkaidō no jinkō mondai : jinkō shūyōryoku ni kansuru chōsa. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 334.311 H82

42. Hōkokusho [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.3 N717ZY 1952

43. Kaisei chihō jichihō kaisetsu [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 318.2 J47

44. Jiyūtō Tokubetsu Shisei Chōsa Tokubetsu Iinkai giji gaiyō : Godai-shi oyobi godai fuken no chinjutsu [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 318.7 J55

45. Jiyūtō Tokubetsu Shisei Chōsa Tokubetsu Iinkai ni okeru Ōsaka Shichō chinjutsu yōshi [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 318.7 N34

46. Rōdōhō kaisei shiryō shūsei. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.1 J97

47. Kakudai Chūō Iinkai hōkokusho. dai 1- -kai. [1952 -]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.3 N714KC NO.1

48. Keiei saihō wa ika ni saiken saretsutsu aru ka [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 315.251 N71N 2ND IN VOL

49. Keiei to ningen kankei [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 335.95 O91

50. Keieiken to rōdōken [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 366.5 Y51