%{search_type} search results

13 catalog results

RSS feed for this result

1. Zhongguo gu dai xi qu li lun shi tong lun [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2357 .Y895 2016 V.1

2. Jing chai ji [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2832.5 .J56 2012 V.1

3. Ming dai juan [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2386 .M55 2012

4. Qing dai juan [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2387 .Q25 2012 V.1

5. Zhongguo gu dai qu ti wen xue ge lü yan jiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354 .Y8 2012

6. Li dai qu hua hui bian : xin bian Zhongguo gu dian xi qu lun zhu ji cheng. Ming dai bian [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.4 .L53 2009 V.1

7. Li dai qu hua hui bian : xin bian Zhongguo gu dian xi qu lun zhu ji cheng. Qing dai bian. Qu hai zong mu ti yao [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .L5 L53 2009 V.1

8. Song Yuan nan xi shi = SongYuannanxishi [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2383 .Y825 2009

9. Li dai qu hua hui bian : xin bian Zhongguo gu dian xi qu lun zhu ji cheng. Qing dai bian [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.6 .L5 2008 V.1

10. Li dai qu hua hui bian : xin bian Zhongguo gu dian xi qu lun zhu ji cheng. Qing dai bian. Nan qu jiu gong zheng shi [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.6 .L52 2008

11. Li dai qu hua hui bian : xin bian Zhongguo gu dian xi qu lun zhu ji cheng. Tang Song Yuan bian [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354 .L494 2006 V.1

12. Song Yuan nan xi kao lun xu bian [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2383 .Y824 2004

13. Zhongguo kun ju da ci dian = Dictionary of Chinese Kunqu opera [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2875 .J53 Z474 2002