%{search_type} search results

47 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Enʼendō zuihitsu [1940]

2. Shōsho seigi [1942 - 1943]

5. Chūgoku sanbunron [1949]

7. To Ho nōto [1953]

8. Chūgoku bungakuhō. [1954 - ]

12. Chūgoku shijin senshū [1958 - 1959]

14. Kan Yu [1958]

15. Tōdai bungaku shō [1961]

16. Bai Gyōshin [1962]

18. Gikyokushū [1962]

19. Go Igyō [1962]

20. Kō Kei [1962]

21. Ningen shiwa [1962]

22. Ō Anseki [1962]

23. Ri Ga [1962]

24. Riku Yū [1962]

25. Shikyō kokufū [1962 - 1963]

26. Sōshi gaisetsu [1962]

27. Gen Kōmon [1963]

29. Kanbun no hanashi [1963]

30. Kō Junken [1963]

31. Rongo [1963 - 1964]

32. To shi kōgi [1963]

37. Chūgoku sanbunron [1966]

40. Yoshikawa Kōjirō zenshū. [1968 - 1987]

43. Ogyū Sorai [1973]

45. Chūgoku bungakushi [1974]

47. Motoori Norinaga [1978]