%{search_type} search results

14 catalog results

RSS feed for this result

1. Da Qing hui dian ze li [electronic resource] : 180 juan [2009]

6. Qin ding da Qing hui dian : 100 juan [1988]

  • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S768 2005 V.198

7. Guo chao gong shi : 36 juan [1988]

  • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S768 2005 V.202

8. Huang Qing wen ying : mu lu 6, juan shou 24 juan, 100 juan [1988]

  • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S768 2005 V.463

9. Qin ding da Qing tong li : 50 juan [1988]

  • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S768 2005 V.200

10. Yu zhi shi ji : chu ji mu lu 4 juan, 44 juan ; er ji mu lu 10 juan, 90 juan ; san ji mu lu 12 juan, 100 juan [1988]

  • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S768 2005 V.351

11. Yu zhi wen chu ji : mu lu, 30 juan [1988]

  • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S768 2005 V.350:3RD IN VOL

12. Qin ding qian sou yan shi : [juan shou, 34 juan [1986]

  • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S697 1983 V.1452

13. Yu zhi shi wen shi quan ji : [54 juan]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 9100 1035 SER.27:NO.82:1ST-6TH IN VOL

14. Gaozong shi wen shi quan ji [1936]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 9100 3525 V.2179