%{search_type} search results

129 catalog results

RSS feed for this result

1. Ōsaka monogatari [1957]

8. Haikaishi tekagami [2000]

9. Shinpen Saikaku zenshū [2000 - 2007]

11. Honchō ōin hiji [1996]

12. Ihara Saikaku shū [1996 - 2000]

15. Saikaku oritome [1996]

18. Budō denraiki [1995]

19. Futokorosuzuri [1995]