%{search_type} search results

18 catalog results

RSS feed for this result

1. Shōwa no sengoshi [1976]

3. Muten zatsuroku [1974]

5. Taiheiyō sensō [1968]

7. Ueki Emori kenkyū [1967]

9. Iwanami kōza Nihon rekishi [1962 - 1964]

11. Ueki Emori kenkyū [1960]

13. Nihon bunkashi [1959]

15. Ueki Emori nikki [1955 - 1960]

18. Shin Nihon shi [1947]