%{search_type} search results

116 catalog results

RSS feed for this result
Book
5 volumes ; 20 cm
 • 1. Rekishikan no tenkan
 • 2. Tayō na Nihon Rettō shakai
 • 3. Umi to Nihonjin
 • 4. Kamakura, Muromachi-ki no Nihon
 • 5. Bungaku, geinō to rekishi.
 • 1. 歴史観の転換
 • 2. 多様な日本列島社会
 • 3. 海と日本人
 • 4. 鎌倉・室町期の日本
 • 5. 文学・芸能と歴史
East Asia Library
Book
222 pages : illustraions ; 16 cm.
East Asia Library
Book
300 p. : ill. ; 18 cm.
East Asia Library
Book
ix, 282, 5 p. : ill., maps ; 22 cm.
East Asia Library
Book
279 p. : ill. ; 18 cm.
East Asia Library
Book
19 v. : maps ; 22 cm.
 • dai 1-kan. Chūsei shōen no yōsō
 • dai 2-kan. Chūsei Tōji to Tōji-ryō shōen
 • dai 3-kan. Shōen kōryōsei no kōzō
 • dai 4-kan. Shōen kōryō no chiiki tenkai
 • dai 5-kan. Mōko shūrai
 • dai 6-kan. Tenkanki to shite no Kamakura-matsu, Nanbokuchōki
 • dai 7-kan. Chūsei no hi nōgyōmin to tennō
 • dai 8-kan. Chūsei no minshūzō
 • dai 9-kan. Chūsei no seigyō to ryūtsū
 • dai 10-kan. Kaimin no shakai
 • dai 11-kan. Geinō, mibun, josei
 • dai 12-kan. Muen, kugai, raku
 • dai 13-kan. Chūsei toshiron
 • dai 14-kan. Chūsei shiryōgaku no kadai
 • dai 15-kan. Rettō shakai no tayōsei
 • dai 16-kan. Nihon shakai no rekishi
 • dai 17-kan. "Nihon" ron
 • dai 18-kan. Rekishi to shite no sengo shigaku
 • Bekkan. Shoki ronbun, nenpu, chosaku mokuroku, sōmokuji, zenkan sakuin hoka.
 • 第1卷. 中世荘園の様相
 • 第2卷. 中世東寺と東寺領荘園
 • 第3卷. 荘園公領制の構造
 • 第4卷. 荘園公領の地域展開
 • 第5卷. 蒙古襲来
 • 第6卷. 転換期としての鎌倉末・南北朝期
 • 第7卷. 中世の非農業民と天皇
 • 第8卷. 中世の民衆像
 • 第9卷. 中世の生業と流通
 • 第10卷. 海民野社会
 • 第11卷. 芸能・身分・女性
 • 第10卷. 海民の社会
 • 第12卷. 無縁・公界・楽
 • 第13卷. 中世都市論
 • 第14卷. 中世史料学の課題
 • 第15卷. 列島社会の多様性
 • 第16卷. 日本社会の歴史
 • 第17卷. 「日本」論
 • 第18卷. 歴史としての戦後史学
 • 別卷. 初期論文・年譜・著作目錄・総目次・全卷索 引ほか.
East Asia Library
Book
231 p. : ill. ; 20 cm.
East Asia Library
Book
322 p. : ill. (some col.) ; 19 cm.
East Asia Library
Book
237 p. : ill., maps ; 19 cm.
East Asia Library
Book
290 p. ; 20 cm.
East Asia Library
Book
8, 476, 69 p. : ill., maps ; 22 cm.
East Asia Library

12. Rekishi no hanashi [2004]

Book
180 p. ; 19 cm.
East Asia Library

13. Hyōchō to geinō [2003]

Book
xiii, 305 p. : ill., maps ; 22 cm.
East Asia Library
Book
xiii, 301 p. : ill. ; 22 cm.
East Asia Library

15. Shōen no kōzō [2003]

Book
10, 345 p. : ill., maps ; 22 cm.
East Asia Library
Book
358 p. : ill. ; 20 cm.
East Asia Library
Book
229 p. ; 20 cm.
East Asia Library
Book
10 v. : ill., maps ; 22 cm.
 • 1. Jinrui shakai no naka no tennō to ōken
 • 2. Tōji to kenryoku
 • 3. Seisan to ryūtsū
 • 4. Shūkyō to kenʼi
 • 5. Ōken to girei
 • 6. Hyōchō to geinō
 • 7. Jendā to sabetsu
 • 8. Kosumorojī to shintai-- 9. Seikatsu shakai to fōkuroa
 • 10. Ō o meguru shisen.
East Asia Library

19. Jendā to sabetsu [2002]

Book
xii, 307 p. : ill. ; 22 cm.
East Asia Library
Book
xii, 279 p. : ill. ; 22 cm.
East Asia Library