%{search_type} search results

15 catalog results

RSS feed for this result

1. Yu Pingbo [1992]

2. Bian Zhilin [1990]

3. Yu Pingbo [1989]

4. Dai Wangshu [1987]

5. Lu Yan [1987]

6. Zang Kejia [1987]

7. Ba Jin [1986]

8. Zheng Zhenduo [1986]

9. Ding Ling [1985]

10. Wang Tongzhao [1985]

11. Ai Wu [1984]

12. Lu Yin [1983]

13. Zhu Xiang [1983]

14. Shen Congwen wen ji [1982 - ]

15. Yu Dafu wen ji [1982 - ]