%{search_type} search results

340 catalog results

RSS feed for this result

1. Wyznania religijne w Polsce 2012-2014 [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BL980 .P7 W99 2016

2. Zarys historii Polski w liczbach : społeczeństwo, gospodarka [2012]

 • Green Library : Stacks : HA1455 .Z379 2012

3. Warunki życia ludności w latach ... [ - 2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD7035.7 .W37 2004

4. Kobiety w Polsce = Women in Poland [2007]

 • Green Library : Stacks : HQ1665.7 .K6333 2007

5. Portret województwa mazowieckiego ... [2006 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA1451 .P67 F 2016

6. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich = Statistical yearbook of agriculture and rural areas [2005 - 2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD9015 .P7 P64 2008

8. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HC340.3 .W49 2001

9. Historia Polski w liczbach [2003 - ]

 • Green Library : Stacks : HA1455 .H57 2003 T.1

10. Informator GUS : zbiory statystyczne [2003 - ]

 • Green Library : Stacks : HA37 .P7 P65 2013-2014

11. Polska - Unia Europejska = Poland - the European Union [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HC240.25 .P7 P653 2003

12. Portrety polskich regionów [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HC340.3 .P673 2003

13. Powszechny spis Rolny 2002: raport z wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA1455 .P69 2003 F

14. Powszechny spis rolny 2002 : raport z wyników powszechnego spisu rolnego [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : S269 .P6 P6923 2003 F

15. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne [2003 - ]

 • Green Library : Stacks : HC340.3 .Z9 I5166 F ROK 19-20 2013-2014

16. Wyznania religijne : stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000-2002 [2003]

 • Green Library : Stacks : BL980 .P6 W993 2003

17. Ludność : stan i struktura demograficzno-społeczna 2002 [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA1451.5 2002 F

18. Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej, 1921-2002 : wybór pism demografów [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HB853 .P7 S65 2002

19. Województwa w latach 1995-1999 : wybrane dane [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA1455 .P65 2001 F

20. Mały rocznik statystyczny polski [2000 - ]

 • Green Library : Stacks : HA1451 .A19 2018

21. Praca nierejestrowana w Polsce w ...... r. [2000 - ]

 • Green Library : Stacks : HD2346 .P7 P73 F 2009-2010

22. Rocznik statystyczny rolnictwa [2000 - ]

 • Green Library : Stacks : HD9015 .P7 P64 2018

23. Wyznania religijne : stowarzyszenia naorodowościowe i etniczne w Polsce 1997-1999 [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BL980 .P6 W99 2000

25. Miasta w liczbach = Basic urban statistics [1999 - ]

 • Green Library : Stacks : HA1455 .M5 2011

26. Miasta w liczbach = Basic urban statistics [1999]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HA1455 .M5 1999

27. Powiaty w Polsce [1999]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HA1455 .P68 1999

28. Zasoby kultury polskiej w świecie. Zeszyt Europa Zachodnia [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D1056.2 .P64 Z37 1999 F

29. Polska w nowym podziale terytorialnym [1998]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HA1455 .P66 1998

30. Powszechny spis rolny 1996 : ludność i gospodarstwa domowe utrzymujące się z renty inwalidzkiej [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : S269 .P6 P6948 1998 F

31. Powszechny spis rolny 1996 : organizacja, metodologia [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : S269 .P6 P6956 1998 F

33. Roczniki statystyczne. Ochrona zdrowia [ - 1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA523 .P7 A26 1990

34. Samorząd terytorialny w makroregionie południowo-zachodnim : kadencja 1994-1998 [1998]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HA1457 .S68 S35 1998

35. Słownik biograficzny statystyków polskich = Lexicon of Polish statisticians [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA22 .S56 1998

36. Przemiany agrarne : powszechny spis rolny 1996 [1997]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : S269 .P6 P6965 1997 F

37. Rocznik demograficzny = Demographic yearbook [1997 - ]

 • Green Library : Stacks : HA1451 .A53 2018

38. Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996 [1997]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BL632.5 .P6 W99 1997

39. Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego, 1990-1995 [1996]

 • Green Library : Jonsson Social Sciences Reading Room : Z7554 .P6 L39 1996

40. Produkt krajowy brutto według województw w latach ... = Gross domestic product by voivodships in years ... [1996 - 2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HC340.3 .Z9 I5166 F 1995/1998-2002

41. Litwini w Polsce, polacy na Litwie 1994 [1995]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : DK4121.5 .L56 L59 1995

42. Wyniki spisu rolnego 1994 : ludność związana z rolnictwem indywidualnym [1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : S469.P7 P65 1995

44. Wyniki spisu rolnego 1994 : zwierzęta gospodarskie według grup obszarowych i skali chowu zwierząt. [1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : SF55 .P7 P65 1995

45. Rocznik statystyczny szkolnictwa [1994 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L461 .B32 1993/1994

46. Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce ... [1994 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : G155 .P7 R79

47. 200 lat statystyki Polskiej : Główny Urząd Statystyczny 1918-1993 [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA37 .P72 A38 1993

48. Historia Polski w liczbach : ludność, terytorium [1993]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HB3608.7.A3 H57 1993

49. Kościół prawosławny w Polsce, dawniej i dziś [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BX750 .P6 K68 1993 V.1

50. Rocznik statystyczny demografii =Statistical yearbook of demography [1993 - 1996]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA1451 .A53 1996