%{search_type} search results

17 catalog results

RSS feed for this result

1. Hiraga Gennai [1971]

2. Gyōki [1959]

3. Ganjin Wajō [1967]

4. Eisai [1965]

5. Ashikaga Yoshiaki [1964]

7. Yui Shōsetsu [1964]

8. Ankokuji Ekei [1963]

9. Eizon, Ninshō [1963]

10. Hōjō Yasutoki [1963]

11. Nichiren [1963]

12. Rennyo [1963]

13. Jien [1961]

14. Shu Shunsui [1961]

15. Okakura Tenshin [1960]

16. Sakuma Shōzan [1959]

17. Saigō Takamori [1958]