%{search_type} search results

21 catalog results

RSS feed for this result

1. Gyōki [1959]

2. Ōi Kentarō [1965]

3. Ashikaga Yoshiaki [1964]

4. Hebon [1964]

5. Yui Shōsetsu [1964]

6. Hōjō Yasutoki [1963]

7. Hoshi Tōru [1963]

8. Ii Naosuke [1963]

9. Etō Shinpei [1962]

10. Hashimoto Sanai [1962]

11. Ōkuma Shigenobu [1961]

12. Shu Shunsui [1961]

13. Yamagata Aritomo [1961]

14. Itō Keisuke [1960]

15. Nakano Seigō [1960]

16. Nogi Maresuke [1960]

17. Okakura Tenshin [1960]

18. Ozaki Yukio [1960]

19. Sakuma Shōzan [1959]

20. Yoshida Tōyō [1959]