%{search_type} search results

9 catalog results

RSS feed for this result

1. al-Quwá al-siyāsīyah fī Isrāʼīl, 1948-1967 [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS126.5 .U43 1981

2. Shuʼūn Filasṭīnīyah. [1971 - ]

 • Green Library : Stacks : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : In process : DS119.7 .S496 NO.35 JAN. 1974
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS119.7 .S496 NO.170/171 MAY/JUNR 1987

3. al-Mustaʻmarāt al-Isrāʼīlīyah al-jadīdah mundhu ʻudwān 1967 [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS127.6 .O3 S28

4. ʻUrūbat Bayt al-Maqdis [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS109.93 .H87

5. al-Yasār al-Ṣihyūnī min bidāyatih ḥattá aʻlān dawlat Isrāʼīl [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS149 .A95

6. Min al-fikr al-Ṣahyūnī al-muʻāṣir. [1968]

 • Green Library : Stacks : DS119.7 .M555 1968

7. Yawmīyāt Hartzil [1968]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS151 .H4 A32

8. al-Muqāwamah al-ʻArabīyah fī Filasṭīn, 1917-1948 [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS126 .A5643

9. al-Yawmīyāt al-Filasṭīnīyah. [1965 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS119.7 .M8373 1969 V.14