%{search_type} search results

239 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku = Anti-Jewish pogroms in Polish lands in 19th and 20th c. [2018 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS146 .P7 P64 2018 T.1

2. Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK508 .A3 H35 2017

3. Itinerarium króla Władysława III, 1434-1444 [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4265 .S76 2017

5. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D557 .L4 S99 2016

8. Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny : studia i rozważania [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JZ5554 .J36 2016

9. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Wiedeń [2016 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4330 .S845 2016 T.1

12. Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434 [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4260 .G37 2015

13. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Augustyn Deboli 1781 [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4330 .S845 2015

14. Kościoły chrześcijańskie na Podolu [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BX1612 .U38 K63 2015

15. Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku : studium kodykologiczne [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CD1757 .G73 G78 2015

16. Początki Warszawy : spojrzenie po 700 latach [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4630 .P63 2015

18. Sztambuch Cypriana Dunin-Wąsowicza [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK759 .P6 D86 2015

19. Tragiczne przedwiośnie : lata 1845-1846 = Tragicheskoe nachalo vesny : 1845-1846 gody [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4364 .T734 2015