%{search_type} search results

40 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Komugi no seisan, shōhi, hanbai to sono jihen zengo no hendō : Santōshō Kōmitsu-ken, Chintao-shi Kō-ken nōson chōsa seiseki o chūshin to shite [1937]

  • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 616.3 H44

2. Fukken zenshō Chōsakyoku Hōseika Daiikko chōsa minji kanshū jōmoku : ?? kankei [1939]

  • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 322.22 H82F

3. Hokushi kankō chōsa shiryō no bu, suiri hen : Pekin-shi Seikō, Kahokushō kyokushūken, kōkaken [1941]

  • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 322.22 H82H

4. Jungi-ken Sai-son jūshichiko nōka sentaku kobetsu kakei chōsa. [1940 ... 1949]

  • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 612.221 H82J

5. Jungi-ken Sai-son ni okeru shitsumon ōtō. [1941]

  • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 612.221 H82JT V.1

6. Jungi-ken Sai-son ni okeru shitsumon ōtō [microform]. [1941]

  • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 612.221 H82 JT

7. Jungi-ken Sai-son ni okeru shitsumon ōtō [microform] : kosaku [1941]

  • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 612.221 H82 JKO

8. Kahokushō Hoteidō kakuken kenshi ni okeru tochi kankei mokuroku [1940]

  • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 612.221 H82KH

9. Kahoku-shō Jungi-ken saihō shiryō : kōso kōka o shu to shite [1941]

  • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 345.2221 H82 V.1-2

10. Kahoku-shō Jungi-ken Sai-son chikenshū. [1941]

  • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 612.221 H82JC