%{search_type} search results

415 catalog results

RSS feed for this result
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 7. Baltimore Harbor, Maryland [1889]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 9. Bay and harbor of New York [1889]

IIIF Drag-n-drop

Online 11. Birthplace of Washington [1879]

IIIF Drag-n-drop

Online 12. Block Island, Rhode Island [1893]

IIIF Drag-n-drop

Online 13. Block Island, Rhode Island [1887]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 17. Cape Blanco and Reef, Oregon [1891]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 24. Cedar Keys, Florida [1887]

IIIF Drag-n-drop

Online 26. Charts of the coast survey [1881]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 28. Columbia River [1892]

IIIF Drag-n-drop

Online 29. Columbia River. Sheet No. 1 [1890]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop