Book
12, 4, 497 pages : illustrations ; 24 cm.
East Asia Library
Book
xvi, 601 pages : illustrations ; 22 cm
East Asia Library
Book
xxiv, 364 pages ; 21 cm
Gai shu ji lu gu ji chuan zhu, pang can qun shu, fu yi xiang guan chu tu wen xian, bi dui gu shu yi wen ji qi zhu jie, tan qiu han dai yi lai gu ji chuan zhu zhu jia, bao kuo Mao Gong, Zheng Xuan, Gao You, Wang Yi, Weikong Anguo, Wei Zhao, Wang Su, Wang Bi, Pei Yin, Zhang Zhan, Lu Bian, Guo Xiang, Cheng Xuanying, Yang Jing, Sima Zhen, Zhang Shoujie, Yan Shigu deng zhi dian ji chuan zhu, fen xi ci deng zhu jie xun gu yu gu shu yi wen zhi guan xi, wang neng you zhu xue shu jie liao jie Han dai yi lai xue zhe zhu jie gu ji shi zhi xi yong fang fa, yi ji zhu jia li jie wen yi shi ke you kao lü xiang guan "yi wen".
East Asia Library
Book
3, 7, 501 pages ; 24 cm.
East Asia Library
Book
279 pages ; 21 cm.
East Asia Library
Book
v, 123 pages : illustrations ; 23 cm
East Asia Library
Book
4 volumes (1, 11, 2528 pages) : facsimiles ; 24 cm
East Asia Library
Book
2, 5, 293 pages ; 21 cm
East Asia Library
Book
2, 533 p. ; 24 cm.
East Asia Library
Book
198 p. ; 21 cm.
East Asia Library

11. Chu wen zi lun ji [2011]

Book
8, 4, 636 p. : ill. ; 26 cm.
East Asia Library
Book
vi, 256 p. : ill. ; 22 cm.
East Asia Library
Book
242 pages ; 21 cm.
East Asia Library
Book
xvi, 453 p. : ill. ; 27 cm.
Green Library
Book
vi, 181 p. : ill. ; 23 cm.
East Asia Library
Book
[8], 242 p. ; 24 cm.
East Asia Library
East Asia Library
Journal/Periodical
v. ; 26 cm.
East Asia Library
Book
4, 401 p. ; 21 cm.
East Asia Library
Book
5, 541 p. ; 19 cm.
East Asia Library