%{search_type} search results

8 catalog results

RSS feed for this result

1. Hwanggŭm mudŏm Kŭmjŏnggul kŏjit e matsŏda : chugŭn chadŭl ŭl wihan san chadŭl ŭi iyagi [2018]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS920.8 .S5378 2018

2. Han'guk chŏnjaeng kwa pŏrim padŭn inkwŏn [2017]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS920.8 .S5377 2017

3. Amudo morŭnŭn nuguna anŭn chugŭm : Han'guk chŏnjaeng kwa Yi Sŭng-man ŭi kŏdaehan chŏktŭl iyagi [2016]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS920.8 .S515 2016

4. Mŏmch'un sigan 1950 : mottahan Han'guk chŏnjaeng min'ganin hŭisaengja iyagi [2016]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS920.8 .S5385 2016

5. Chŏnjaeng pŏmjoe = War crimes in Korea [2015]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS920.8 .S5375 2015

6. Kungmin ŭn chŏk i anida : Han'guk Chŏngjaeng kwa min'ganin haksal, kŭ irŏ pŏrin kori rŭl ch'ajasŏ [2014]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS920.8 .S538 2014

7. Chinsil, kukka pŏmjoe rŭl mal hada [2011]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS920.8 .S52 2011

8. Han'guk munhwa taesajŏn [2008]

  • East Asia Library : Korean Collection : (no call number)
  • East Asia Library : Reference : DS904 .S524 2008 V.1

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include