%{search_type} search results

50 catalog results

RSS feed for this result

1. Chen Cheng xian sheng ri ji = Chen Cheng's Diaries [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C434 A343 2015 V.1

2. Chen Cheng xian sheng hui yi lu : liu shi zi shu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C434 A6 2012

3. Chen Cheng xian sheng shu xin ji : yu you ren shu [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C434 A43 2009 V.1

4. Chen Cheng xian sheng shu xin ji : yu Jiang Zhongzheng xian sheng wang lai han dian [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C434 A5 2007 V.1

5. Chen Cheng xian sheng shu xin ji : jia shu [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C434 A4 2006 V.1

6. Chen gu fu zong tong Cixiu xian sheng jun shi yan lun xuan ji [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8903 7905

7. Chen yuan zhang shi zheng bao gao : Zhonghua Minguo 51 nian 2 yue 23 ri zai li fa yuan bao gao [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4761.1 7905.8

8. Chen yuan zhang shi zheng bao gao : Zhonghua Minguo 49 nian 2 yue 16 ri zai li fa yuan 3 yue 14 ri zai guo min da hui bao gao [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4761.1 7905.3

9. Chen yuan zhang shi zheng bao gao : Zhonghua Minguo si shi jiu nian jiu yue er shi ri zai li fa yuan bao gao [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4761.1 7905.2

Online 10. Guo fu de ge ming jing shen yu wo men fan gong bi sheng de xin nian : Chen fu zong tong yu Minguo si shi ba nian shi yi yue shi er ri zai zhong shu ji nian guo fu dan chen hui shang bao gao quan wen [1959]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 7905.68

11. Guo fu de ge ming jing shen yu wo men fan gong bi sheng de xin nian : Chen fu zong tong yu Minguo si shi ba nian shi yi yue shi er ri zai zhong shu ji nian guo fu dan chen hui shang bao gao quan wen [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.32 7905.68

12. Shisou zi liao shi gong fei zi liao mu lu [1958]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2987 1739.1

Online 13. Shisou zi liao shi gong fei zi liao mu lu [1958]

 • Hoover Library : Stacks : 2987 1739.1
 • Hoover Library : Vault : 2987 1739.1

14. Chen Cixiu xian sheng yan lun ji [microform]. (Chu ji) [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4738.31 7905.72

15. Shi shi geng zhe you qi tian zhong yao wen xian [1953]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4395 3054

16. Wo men ying you de ren shi yu nu li [microform] : Chen yuan zhang zai qiao wu hui yi jiang [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4761.1 7905.22

17. Ru he shi xian geng zhe you qi tian [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4396 7905

18. Ru he shi xian geng zhe you qi tian [microform] [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4396 7905

Online 19. Ru he zou xiang an quan he ping zhi lu [1951]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 7905.42

20. Dui yu di fang zi zhi ying you de ren shi yu nu li [microform] [1950]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4761.1 7905.34

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include