%{search_type} search results

15,885 catalog results

RSS feed for this result

81. Trudy [1932 - ]

82. Bogatstva Rossii [1920 - ]

83. Trudy Geograficheskogo otdela [1928 - 1930]

84. Materialy ... [1915 - 1930]

85. Trudy [1918 - 1930]

86. Trudy [1917 - 1930]

87. Bi͡ulleten'. [1955 - ]

88. Trudy sessii [1952 - ]

89. Trudy [1931 - 1931]

91. Trudy

94. Trudy [1932 - ]

95. Ezhegodnik [1957 - ]

96. Novye izdanii͡a Akademii nauk [1923 - 1936]

99. Otchet o dei͡atel'nosti [1913 - ]

100. Otchet o dei͡atel'nosti [1913 - 1934]