%{search_type} search results

286 catalog results

RSS feed for this result

1. Sbornik normativnykh aktov Administrat͡sii Khabarovskogo krai͡a. [1990 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : For use in Green Library : KLB2935 .K48 A33 1998

2. Sobranie zakonodatelʹstva Respubliki Adygei͡a. [1990 - ]

 • Hoover Library : Stacks : KLB5002 .A17 A38 (1999-2001)

3. Sbornik nauchnykh trudov [1958 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : JN6599.W5.A67

5. Hayastani Hanrapetutʻyan karạvarutʻyan oroshumneri zhoghovatsu [1990 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : For use in Green Library : KLD1.5 .A73 1991 NO.6-12

6. Sbornik zakonov i normativnykh pravovykh aktov Astrakhanskoĭ oblasti [1994 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLB2935 .A88 A88 2001:NO.9

7. Vedomosti Gosudarstvennogo sobranii͡a, Prezidenta, i Kabineta ministrov Respubliki Bashkortostan [1990 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLB2935 .B37 B376 2003:NO.9

8. Zbor dėkrėtaŭ, ukazaŭ Prėzidėnta i pastanoŭ urada Rėspubliki Belarusʹ. [1996 - ]

 • Green Library : Stacks : (no call number)
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : For use in Green Library : KLF1.95 .B45 1996 NO.34-36
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KLF1.95 .B45 1998 NO.31-36
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLF1.95 .B45 2000:NO.31-36

9. Nat͡sionalʹnyĭ reestr pravovykh aktov Respubliki Belarusʹ. [1999 - ]

 • Green Library : Current periodicals : (no call number)
 • Green Library : Stacks : KLF1.5 .B453 2019:NO.7-12:FEB.-MAR
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLF1.5 .B453 2012:NO.9-12 SEP

10. Zbor pastanoŭ Urada Rėspubliki Belarusʹ. [1991 - 1994]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : For use in Green Library : KLF1.85 .B44 1993 NO.28-36

11. Zbor ukazaŭ prėzidėnta i pastanoŭ kabineta ministraŭ Respubliki Belarus [1994 - 1996]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : For use in Green Library : KLF1.85 .B44 1994 NO.14-15

12. Voprosy gosudarstva i prava [1969 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : JN6573 .M666 V.2

13. Sbornik zakonov, prini͡atykh Belgorodskoĭ oblastnoĭ dumoĭ v ... godu [1990 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLB2935 .B45 B45 T.7

14. Sbornik zakonov i inykh normativnykh pravovykh aktov Cheli͡abinskoĭ oblasti [1994 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLB2935 .C485 C48 1997:NO 8

15. Vedomosti Zakonodatelʹnogo sobranii͡a Cheli͡abinskoĭ oblasti

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLB2935 .C44 C44 2003:VYP.2

16. Vedomosti Gosudarstvennogo soveta Chuvashskoĭ respubliki [1994 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLB2935 .C488 C49 NO.54

17. Sobranie zakonodatelʹstva Chuvashskoĭ Respubliki [1997 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLB2935 .C488 C48 2003:NO.3

18. Sbornik normativno-pravovykh aktov Avtonomnoĭ Respubliki Krym [1990 - 2014]

 • Green Library : Stacks : KLP2935.5 .K78 A15 2014:NO.2
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : (no call number)
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KLP2935.5 .K78 A15 1999 NO.4
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLP2935.5 .K78 A15 2003 INDEX

19. Sbornik normativno-pravovykh aktov Respubliki Krym [2014 - ]

 • Green Library : Stacks : KKY4891 .A172 C75 NO.5-6 2014

20. Sobranie zakonodatelʹstva Respubliki Krym [1995 - 1998]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : For use in Green Library : KLP2935.5 .K78 A15 1997:NO.10-12+INDEX
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KLP2935.5 .K78 A15 1998:NO.2