%{search_type} search results

786 catalog results

RSS feed for this result

1. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .A1 K37 2022

3. Dil bilimi terimleri sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL29 .K37 2022

4. Dil öğretiminde tarihî derinlik : manzum sözlükler [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : (no call number)

6. Kelimelerin dünyasında gezintiler : etimoloji ışığında [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : PL183 .A39 2022

7. Manzum sözlüklerimizden Sübḥa-i ṣıbyān şerḥi : Hediyyetü'l-iḫvān [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .K55 2022 V.1

8. Mufradāt ʻArabīyah fī al-lughah al-Turkīyah [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A7 N38 2022

9. Nevşehir ve yöresi ağızları [2022 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .N4 K6 2022 CILT 1

10. Ordu İli ve yöresi ağızları : Inceleme, Metinler, Sözlük [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .A3 D45 2022

11. RİT (Resmî İkāmeli Türkçe) lügati [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL195 .S56 2022

12. Türkc̦e dil ilișkilerinde yapisal etkenler [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 J64 2022

14. Türkçede -ken zarf- fiili [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL24 .O95 2022

15. Türkiye Türkçesi grameri : şekil bilgisi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 .K67 2022

16. Türkiye'de dil tartışmaları : 1950 - 1983 [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .D34 2022

18. Ardanuç-Artvin (Merkez)-Posof-Şavşat-Yusufeli ağızlarında Türkçe söz varlığı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .A73 S466 2021

19. Atatürk'ten bugüne dil ve alfabe [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .Z844 2021

20. Belâgat : Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .E85 2021

21. Eski Türkiye Türkçesinin deyimler sözlüğü [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL179 .O99 2021

22. Essays on early Hungarian-Turkic contacts [2021]

 • Green Library : Stacks : PH2582 .T8 C73 2021

23. Hamza Zülfikar armağanı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .H389 2021

24. Isparta merkez ilçe ağızları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .I76 Y53 2021

25. Küçük Türk tetebbular [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .G35 2021

26. Lisân-ı Osmânîde müstamel lügât-ı ecnebiyye [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .A45 2021

27. Lügat-i hoş-edâ : (Arapça - Farsça - Türkçe manzum sözlük) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190 .F49 2021

28. Muharrerat-i nisvan [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180 .R47 2021

30. Osmanlı konuşma dili [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .K377 2021

31. Synergy III : challenges in translation [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P306.8 .T9 S96 2021

32. Tahrif ve tashih : 13. yüzyıl Anadolu Türk-İslâm düşüncesi üzerine incelemeler [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL210 .I75 K37 2021 F

33. Tercüme-i Kitâbü't-taʻbîr = Rüya tabirleri kitabı : (inceleme - tenkitli metin - dizin) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BF1088 .A63 A36 2021

34. Türk diline genel bir bakış : tıpkıbasım [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .D553 2021

35. The Turkish language reform and beyond : a never-ending story? [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL114.7 .T85 2021

36. Yunus Emre Mehmet Akif armağanı : Türk dili araştırmaları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .Y8 Z88 2021 V.1

37. Discourse meaning : the view from Turkish [2020]

 • Green Library : Stacks : P25 .T73 2020

38. Eren Türk dilinin etimolojik sözlüğü (ETDES) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183.5 .E74 2020

39. Eski Anadolu Türkçesinde sınırlandırma yapıları [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL140 .S243 2020

40. Ferheng Kurdî-Tirkî, Tirkı̂-Kurdi = Sözlük Kürtçe-Türkçe, Türkçe-Kürtçe [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PK6907 .K453 2020

41. İhanetle sadakat arasında : James William Redhouse [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL109 .R43 I43 2020

42. İskeçe ili ağızları : (inceleme - metinler - dizin) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .G8 S56 2020

44. Kaynaklariyla Osmanli coğrafyasi yer adlari sözlüğü [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : G106 .T8 C67 2020

45. Morphological complexity within and across boundaries : in honour of Aslı Göksel [2020]

 • Green Library : Stacks : P241 .M5984 2020

46. Mükemmel Osmanlı lügati'nin açıklamalı çevirisi [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL202 .A55 2020 V.1

47. Osmanlı Edebiyatı Numûneleri [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL232 .O86 2020

48. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e elifbalar : (1824 - 1928) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .A93 2020

50. Studies in Turkish as a heritage language [2020]

 • Green Library : Stacks : PL111 .S78 2020

51. Türk dili ve edebiyatı araştırmaları : kültürel okumalar [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .T84 2020

52. Türkiye'deki Ahıska Türkleri ağzı [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .E77 2020

53. Bahrü'l-Hikem : Hikmetler denizi : karşılaştırmalı inceleme, metin-sözlük-tıpkıbasım [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BP166 .F47 2019

54. Belâgat-nâme : (inceleme-tenkitli metin) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .S27 2019

55. Cevāhirü'l-meʻānî : (giriş - dil özellikleri - metin - dizin) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BP189.2 .H593 D57 2019

56. Demonstratives and grammaticalization : a perspective from modern Turkish [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL153 .B35 2019

58. Farhang-i ʻāmrah : Urdu zabān meṇ mustaʻmal Arabī, Fārsī aur Turkī alfāz̤. [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : (no call number)

59. Ferhenga perverdeyê (kurdî, Tırkî, Îngîlîsî) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PK6906 .P55 2019

60. Kâmûs-ı Osmânî : (inceleme-tıpkıbasım) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL195 .S35 2019 V.1

61. Prof. Dr. Mehmet Arslan'a armağan [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL206 .P76 2019

62. Şerh-i belâgat [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .H33 2019

63. Tuhfe-i Fedayî [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .A7 F43 2019

64. Türk dili ve edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezlerinin dünü ve bugünü [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z5055 .T9 T87 2019

65. Türkiye Türkçesi ve çağdaş Moğolcada çatı [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL118 .T47 2019

66. Üslûpbilim (Stilistik) ve Necip Fazıl Kısakürek'in şiirleri üzerinde stilistik bir inceleme [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .K49 U75 2019

67. Word order in Turkish [2019]

 • Green Library : Stacks : PL171 .W67 2019

69. Īrān dar panj ravāyat : bāzʹkhvānī-i ravāyatʹhā-yi Sharīʻatī, Āl Aḥmad, Muṭhharī, Zarrīnʹkūb va Maskūb darbārah-i huviyat-i mullī, tanavvūʻ-i zabānī, zabān-i mādarī va masaʼlah-i zabān-i Turkī dar Īrān [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS268 .M575 2018

70. Karamanlidika legacies [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL206 .K373 2018

71. Lügat-i Remzî : (inceleme - tıpkıbasım) [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .R45 2018 V.1

72. Modern şiir dilinde sapmalar [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217 .C62 2018

73. Nazmizade Murtaza'nın Kâbusname tercümesi : bir dil içi aktarım örneği [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .O45 2018

74. Nişanyan sözlük : çağdaş Türkçenin etimolojisi [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183.5 .N58 2018

75. Osmanlı tarih ve hukûk istilâhları kâmûsu = Qāmūs al-muṣṭalaḥāt al-tārīkhiyah wa-al-fiqhiyah al-ʻUthmāniyah [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX26 .A38 2018

76. State of translation : Turkey in interlingual relations [2018]

 • Green Library : Stacks : JZ1253.5 .W54 2018

77. Zamanın kelimeleri : yeni Türkiye'nin siyasî dili [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JA85.2 .T9 B67 2018

79. Babaannemin lügati [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL195 .K67 2017

80. Başlangıçtan günümüze Türkçenin eğitim-öğretim tarihi araştırmaları [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL111 .D45 2017

81. Bināʼ al-jumlah al-Turkīyah = Türkçenin söz dizimi [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123 .A23 2017

82. Dilde fikirde işte türkçe [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123 .T378 2017

83. A frequency dictionary of Turkish : core vocabulary for learners [2017]

 • Green Library : Stacks : PL191 .A47 2017

84. Harf Devrimi'nin kamu yönetimine ve yazışma geleneğine etkileri [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .C434 2017

85. Istılâhât-ı mi'mâriyye : Osmanlı dönemi mimarlık sözlüğü [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NA31 .A773 2017

86. Karamanlıca resimli bir çocuk dergisi : Angeliaforos Çocuklar İçün (1872) [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN4835 .K34 2017

87. Kitâb-i kânûnçe : inceleme-metin-dizin [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL121 .K482 2017

88. Mertol Tulum kitabı [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .M47 2017

90. Sanat-ı tahrir ve edebiyat : inceleme-tam metin [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .S44 2017

91. al-Tarjamah al-adabīyah bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq : ʻalá al-lughah al-Turkīyah [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180.5 .H37 2017

92. Vefatının 20. yılı münasebetiyle Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu hatıra kitabı [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P85 .H32 V43 2017

94. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Fransızca kelimeleri [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .T234 O93 2016

95. Balkanlar'da Türk dili [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .B3 B355 2016

98. Dil ve edebiyat [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .K473 2016