%{search_type} search results

509 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Pékin-Hankou : la grande épopée : une aventure ferroviaire franco-belge en terre de Chine [2021]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : TF101 .P45 2021 F

2. Yue Han tie lu yu jin dai Hunan jing ji she hui bian qian yan jiu (1898-1937) = YueHan tielu yu jindai Hunan jingji shehui bianqian yanjiu (1898-1937) [2020]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE3289 .H78 Z438 2020

3. Dian che jiao tong yu cheng shi she hui : 1905-1937 nian de Shanghai = Tram traffic and urban society [2019]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE311 .C62 L53 2019

4. Railroads and the transformation of China [2019]

  • Business Library : Stacks : HE3288 .K65 2019

5. Railroads and the transformation of China [2019]

  • Green Library : Stacks : HF5006 .H3 V.52

6. West Kowloon Station : Andrew Bromberg at Aedas [2019]

  • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NA6315 .H85 W47 2019 F

7. Di dang you gu : 1903-1910 nian yi wei Sulishi gong cheng shi qin li de Dian Yue tie lu = Didangyou gu : 1903-1910 nian yiwei Sulishi gongchengshi qinli de DianYue tielu [2018]

  • East Asia Library : Chinese Collection : TF140 .M39 A25127 2018

8. Feng xi yu Dongbei tie lu [2018]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE3289 .M3 Y533 2018

9. Zhongguo gao tie jue qi zhi lu [2018]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HE3285 .X8 2017

10. Beng kui de di guo : chong hui wan Qing bao lu yun dong xian chang = Empire of collapse [2017]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS773.55 .S54 Z43 2017

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.