%{search_type} search results

931 catalog results

RSS feed for this result

1. Guan Hanqing ji jiao zhu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2689 .A1 2018 V.1

2. Hao Jing ji bian nian jiao jian [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2504 .H3655 2018 V.1

3. Make Boluo yu Yuan dai Zhongguo : wen ben yu li su [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : G370 .P9 M3953 2018

4. San guo xi qu ji cheng. Di 1 juan, Yuan dai juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .S364 2018

5. Song Yuan shi xue zhuan xing yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2323 .W357 2018

6. Yuan qu qu pai yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355 .S555 2018

7. Yuan za ju de Ming dai gai bian ben yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .K6654 2018

8. Chen Yizeng ji ji jiao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2694 .C44 Z555 2017

9. Liu Yin ji [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AC150 .L587 2017

10. Marriage and the law in the age of Khubilai Khan : cases from the Yuan dianzhang [2017]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNN542 .A49 2017

11. Ningbo ke ju lu. Song Yuan juan = Ningbo kejulu. SongYuanjuan [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E8764 2017

12. Tu xiang, wen xian yu wen hua shi : you mu zheng zhi de ying xiang = Tuxiang wenxian yu wenhuashi : youmu zhengzhi de yingxiang [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .C444 2017

13. Wen hua chuan shu yu hai shang jiao wang : Yuan Ming Qing shi qi Zhejiang yu Chaoxian ban dao de li shi lian xi [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS740.5 .K6 Q824 2017

14. Xi Xia Yuan shi yan jiu lun gao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS751.82 .C446 2017

15. Yuan dai bai hua bei ji lu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C35 2017

16. Yuan dai fa zhi bian qian yan jiu : yi "Tong zhi tiao ge" he "Zhi zheng tiao ge" wei bi jiao de kao cha [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN282 .S664 2017

17. Yuan ju kao lun = Yuan ju kao lun [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355 .D466 2017

18. "Yuan kan za ju san shi zhong" : fu zi ci hui yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL1201 .Q55 2017

19. "Yuan kan za ju san shi zhong" zhi tong su xing yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .S86335 2017

20. Yuan shi yan jiu : fang fa yu zhuan ti [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .Q3385 2017