%{search_type} search results

56 catalog results

RSS feed for this result

1. Vestnik Kommunisticheskoĭ akademii [1922 - 1935]

 • Hoover Library : Stacks : S.P. RUSSIA 1922-1923 NO.1-4

2. Godovoĭ otchet k Sëzdu sovetov [1919 - 1929]

 • Hoover Library : Stacks : JX751 .A2

3. Promyshlennost' SSSR; ezhegodnik VSNKh

 • Hoover Library : Stacks : HC336.3 .A348 1927/28

4. Rezoli͡ut͡sīi ... Vserossīĭskago sʺi͡ezda sovi͡etov narodnago khozi͡aĭstva [1918 - ]

 • Hoover Library : Stacks : HC331 .V72 1921

7. Trudy ... Vserossīĭskago sʺi͡ezda sovi͡etov narodnago khozi͡aĭstva [1918 - ]

 • Hoover Library : Stacks : HC331 .A27 V.4

9. Trudy ... Vserossīĭskago sʺi͡ezda sovi͡etov narodnago khozi͡aĭstva [microform] [1918 - ]

 • Hoover Library : Microfilm : NX2776 MFILM

10. Bi͡ulletenʹ Ėkonomicheskogo kabineta prof. S.N. Prokopovicha [1924 - 1938]

 • Hoover Library : Art Vault : HC331 .A1 P89 V.9-15
 • Hoover Library : Stacks : S.P. CZECHOSLOVAKIA 1931-1938 NO.85-140

11. Bulletin of economic information [1931 - 1935]

 • Hoover Library : Stacks : S.P. RUSSIA

12. Bulletin of economic information [microform] [1931 - 1935]

 • Hoover Library : Microfilm : NX8022 MFILM

15. Ėkonomicheskiĭ bi͡ulletenʹ. [1925 - ]

 • Hoover Library : Stacks : DS781 .V462 1932

16. Ezhemesi͡achnyĭ statisticheskiĭ bi͡ulletenʹ = Bulletin statistique mensuel [1923 - 1930]

 • Hoover Library : Stacks : HC331 .A375 V.8 NO.4-10

18. Ezhemesi͡achnyĭ statisticheskiĭ bi͡ulletenʹ [microform] = Bulletin statistique mensuel [1923 - 1930]

 • Hoover Library : Microfilm : NX2613 MFILM

19. Godovoĭ otchet za ... god k ... s"ezdu Sovetov [1920 - ]

 • Hoover Library : Stacks : JX751 .A2

20. Godovoĭ otchet N.K.I.D. k ... s"ezdu Sovetov ... [1910 - 1929]

 • Hoover Library : Stacks : JX751 .A2

21. Godovoĭ otchet N.K.I.D. k ... s"ezdu Sovetov ... [microform]. [1910 - 1929]

 • Hoover Library : Microfilm : NX2689

22. Godovoĭ otchet N.K.I.D. k ... s"ezdu Sovetov ... [microform]. [1910 - 1929]

 • Hoover Library : Microfilm : NX2689 MFILM

23. Nakanune. Ėkonomicheskoe obozrenie [1922 - 1923]

 • Hoover Library : Stacks : RUSSIAN SERIAL EMIGRE 1922-1923

24. Narodnoe khozi͡aĭstvo : ezhemesi͡achnyĭ ėkonomicheskiĭ zhurnal [1918 - 1922]

 • Hoover Library : Stacks : HC331 .N37 1922:JAN-SEPT

25. Narodnoe khozi͡aĭstvo SSSR [1920 - 1924]

 • Hoover Library : Stacks : HC336.3 .N232 1921

26. Nauchno-tekhnicheskiĭ vestnik [1920 - 1921]

 • Hoover Library : Stacks : HC335.2 .N38 NO.1-3 (1920-1921)

27. Nauchno-tekhnicheskiĭ vestnik [microform] [1920 - 1921]

 • Hoover Library : Microfilm : HC335.2 .N38

28. Nauchno-tekhnicheskiĭ vestnik [microform] [1920 - 1921]

 • Hoover Library : Stacks : NX2040

29. O gosudarstvennom plane razvitii͡a narodnogo khozi͡aĭstva SSSR

 • Hoover Library : Stacks : HC336.6 .A56 1974

32. Ocherednye voprosy finansovoĭ politiki [1922 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HJ1207 .O16 V.2

33. Ocherednye voprosy finansovoĭ politiki [microform] [1922 - ]

 • Hoover Library : Stacks : NX2706 MFILM

34. Ocherednye voprosy finansovoĭ politiki [microform] [1922 - ]

 • Hoover Library : Stacks : NX2706

35. Rossīi͡a pod igom [1938 - 1939]

 • Hoover Library : Stacks : DK266 .A2 O32 NO.1-6 (1938)

36. The Russian economist : journal of the Russian Economic Association in London = Zapiski Russkago ėkonomicheskago obshchestva v Londoni͡e. [1920 - 1923]

 • Hoover Library : Stacks : HC331.A1 R969 V.3 1923

37. Trudy Gosplana [1922 - 1925]

 • Hoover Library : Stacks : HC331 .A359

38. Trudy Gosplana. [microform] [1922 - 1925]

 • Hoover Library : Stacks : NX2583 MFILM

39. Trudy Gosplana. [microform] [1922 - 1925]

 • Hoover Library : Stacks : NX2583

40. Trudy Kruzhka k poznanīi͡u Rossīi. [1929 - 1936]

 • Hoover Library : Stacks : DK267 .T87 V.1

41. Vestnik Komissii ispolʹzovanii͡a : organ Komissii ispolʹzovanii͡a pri sovete truda i oborony [1920 - 1921]

 • Hoover Library : Stacks : HC335.2 .V46 NO.5(OCT.1921)

44. Vestnik Narodnogo komissariata inostrannykh del. [1919 - 1922]

 • Hoover Library : Stacks : JX751 .V46 1922(JAN.-JUNE)

45. Vestnik Narodnogo komissariata inostrannykh del [microform]. [1919 - 1922]

 • Hoover Library : Microfilm : JX751 .V46

46. Vestnik Narodnogo komissariata inostrannykh del [microform]. [1919 - 1922]

 • Hoover Library : Stacks : NX2437

47. Vestnik promyshlennosti i torgovli [1922 - 1922]

 • Hoover Library : Stacks : HC335.2 .V4 NO.1-9 (1922)

48. Vestnik promyshlennosti i torgovli [microform] [1922 - 1922]

 • Hoover Library : Stacks : NX2084

49. Vestnik promyshlennosti i torgovli [microform] [1922 - 1922]

 • Hoover Library : Microfilm : HC335.2 .V4

50. Vestnik promyshlennosti, torgovli i transporta [1923 - 1926]

 • Hoover Library : Stacks : HC335.2 .V42 1926:NO.21-36

51. Vestnik promyshlennosti, torgovli i transporta [microform] [1923 - 1926]

 • Hoover Library : Microfilm : HC335.2 .V42 MFILM 1923 N.1-10

52. Vestnik promyshlennosti, torgovli i transporta [microform] [1923 - 1926]

 • Hoover Library : Stacks : NX2337

56. Zapiski Instituta izuchenii͡a Rossii [1925 - 1926]

 • Hoover Library : Art Vault : DK1 .P958 V.1
 • Hoover Library : Stacks : DK1 .P958 V.3