%{search_type} search results

32,021 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Kazak destanları. XI, Koblandı batır destanı [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL76.9 .Q263 2022

2. Seyyid Veli Baba Sultan Dergahı'na ait tarihi metinler [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BP189.7 .B4 I63 2021

3. Hadis şerhleri [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BP136.8 .K464 2021

4. Türk devletindeki kadın hükümdar Sultan Raziye (1236-1240) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS459 .K63 2021

5. Belgeler ve tanıklıklarla Kurtuluş Savaşı'nda Ordu ve Rüsumat Gemisi [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS51 .O72 D69 2021

7. Bir Sakarya Savaşı gazisinin hatıraları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR592 .S353 B57 2021

8. Biracayip [1980]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : PL248 .D3393 B568 1980

9. Dil bilimi terimleri sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL29 .K37 2022

10. Istanbul'a ait günlük hâtıralar (1672-1673) [1949 - 1973]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : DC127.3 .G18185 1949 V.1
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : (no call number)

11. Mimu'nun hayat kitabı [1996]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : PL248 .D66 M56 1996

12. Nevşehir ve yöresi ağızları [2022 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .N4 K6 2022 CILT 1

13. Şaşkın kuşak : hatıralar [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : DR592 .D643 A3 2003

14. Şemseddin-i İtaki'nin resimli anatomi kitabı [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : QM21 .S46 2022

15. Süheyl ü Nev-Bahār'da eskicil öğeler : tıpkıbasım [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .H64 S8438 2019

16. Tanzimat Bürokratının Modern Sanayi Toplumuna Bakışı : Seyahatname-i Londra [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DA683 .T36 2021

17. Tarihin peşinde hayatın içinde : Selahaddin Önder'e armağan [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR438 .T375 2021

18. Türk hikâyesinde millî kimlik inşası (1922-1940) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL223.5 .N38 D56 2021

19. Türkiye Türkçesi grameri : şekil bilgisi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 .K67 2022

20. Udı̂ : Roman [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : PL248 .F34 U35 2021

21. İstanbul Yahudilerinin kimlik tanımları üzerine bir alan araştırması [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS135 .T82 K393 2019

22. Osmanlı millet sisteminden Türk ulusuna giyim ve kimlik [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : GT1400 .O93 2021

23. Türkiye-ABD İlişkilerinin eğitim boyutu ve Fulbright Programı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LB2376.5 .T9 C45 2021

25. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu bibliyografyası : hayat hikâyesi -Türk düşünce tarihindeki yeri [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z8296.7 .G85 2021

26. Cemâl-i Halvetî'nin tasavvufî mesnevîleri : (inceleme-metin-dizin) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .C4345 C433 2021

27. Eski Türkçe üzerine filolojik araştırmalar [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL31 .E85 2021

28. Harîta-i kapudânân-ı deryâ : Osmanlı kaptanıderyaları (1352-1853) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR451 .M44 2021

29. Hegel oğulları tarihe ne zaman girdi? : İslam ve solun soykütüğü [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BP63 .T8 A384 2021

30. İslâmiyet'in dilinden yaratılış [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BP166.23 .I85 2019

31. Tarih, roman ve gerçeklik : (Cariye romanı üzerine bir gerçeklik incelenmesi) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .I73 C3735 2021

32. Tezkire-i şu'arâ-yı cezı̂re-i Girid : (inceleme-tenkitli metin-tıpkıbasım) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL213 .N87 2019

33. El-kava'idu'l lugati'l-Kurdîyye mukaddime (inceleme-metin) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PK6903 .Z593 2021

34. Bahriyede bir ömür : Sultan II. Abdülhamid'in Bahriye Nâzırı Hasan Hüsnü Paşa [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR571.5 .B69 K67 2022

36. Gelenekten geleceğe Osmanlı mutfağı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : TX725 .T8 N35 2021

37. İpek kumaşa yazılmış bir ömürdü tarih : Prof. Dr. Serap Yılmaz'a armağan [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR438 .I645 2021

38. Küçükalioğlu şeceresi 1840-2021 [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CT1907.5 .K83 K838 2021

40. Tarihin alacakaranlığında : Meşâhir-i meçhûleden birkaç zât - 2 [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR557.9 .B56 2022

42. The kemerbaşı in the Ottoman medreses and the consiliarius in the Italian universities [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : LA948.7 .C45 2022

43. Refik Halit Karay [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .K34 Z524 2019

44. Türkiye siyasal hayatından portreler [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR592 .A1 T875 2019

45. Kenan çobanları ; Maske ve ruh : oyun [1918]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : PL248 .A3 K4 2018

46. Sinemayı sanat yapanlar [1999]

 • Media & Microtext Center : Ask at Media Microtext desk : ZDVD 47619

47. 1930-1940 yılları vilayet belgelerine göre Trabzon [1997]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS51 .T7 A125 1997

48. Dede Korkut : -Dresden Yazmasi [2022 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL95.9 .K573 D43 2022 CILT 1

50. Osmanlı topraklarında Almanya : demiryolları ve arkeoloji [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : DD120 .T9 K37 2023