%{search_type} search results

249 catalog results

RSS feed for this result

5. Zhurnal. Journal [1931 - 1933]

6. Zbirnyk [ - 1937]

8. Izvestii͡a i trudy [1923 - 1934]

9. Pratsi [1935 - ]

10. Naukovi prat͡si. [1934 - ]

12. Trudy [1947 - ]

13. Trudy [1963 - ]

15. Sbornik nauchnykh trudov [1937 - ]

16. Trudy. Annales [1934 - ]

17. Trudy [1939 - ]

18. Sbornik nauchnykh trudov [1934 - ]

19. Sbornik nauchnykh trudov [ - 1958]