%{search_type} search results

58 catalog results

RSS feed for this result

1. Bei fang shao shu min zu de jiu wen hua [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP559 .C55 Z436 2008

2. Beijing hua gong yan jiu yuan zhi : 1958-1996 [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : TP690.2 .C6 B36 1998

3. Bo li chui zhi ji shu [1961]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8566 6042

4. Cong jiu bei li kan shi jie [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP548 .Y363 2011

5. Di yi ge wu nian ji hua zhong de ran liao gong ye [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4438.3 1101

6. Ge mei yu gong sheng : Zhong Ri jia xie bi jiao yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP897 .G464 2016

7. He jin da lu mei jiu [1991]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP534 .C6 L47 1991

8. Huo yao de fa ming [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8527 4883

9. Huo yao de fa ming he xi chuan [1954]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8527 3236

10. Illustrated glossary of process equipment = Glossaire illustré des équipements de procédé = [Ying Fa Han lian you hua gong she bei tu jie shu yu hui bian] [1984]

 • Earth Sciences Library (Branner) : Stacks : TP155.5 .I438 1984
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : TP155.5 .I438 1984

11. Jian lu tong xun. [1952 - 1971]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4443 1830 NO.1-9 1952-1953

12. Jiu jing [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP559 .C55 Z58 2011

13. Jiu jing yi zhu = Translation and annotation of Jiu jing or the book of brew [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP559 .C6 Z48 2010

14. Jiu wen hua zhong di Zhongguo ren [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP579 .W25 1990

15. Ke xue ji shu ming ci jie shi. Tang yan jiu bu fen [1958]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8296 4856

16. Lan hua bu shang de Kun qu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP923 .Z43 2008

17. Lan shi chang zhi : 1953-1987 [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP690.2 .C5 L36 1990

18. Liang shi bao guan [1973]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP370 .S5

19. Luzhou lao jiao shi hua [1987]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TP559.C5 L9 1987

20. Mei cheng ding di qiu hua xue [1990]

 • Earth Sciences Library (Branner) : Stacks : TP343 .M45 1990