%{search_type} search results

698 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Doğumunun 80. yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun armağanı [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL21 .D648 2023

2. Adana ve Osmaniye illeri ağızları : (giriş-inceleme-metinler-sözlük-dizinler) I-II [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.A3 Y55 2022 v.1/2

3. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .A1 K37 2022

4. Artvin etimoloji sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.A78 A789 2022

6. Balıkesir İli ağızları : (inceleme, metinler, sözlük) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.B255 M88 2022

7. Dil bilimi terimleri sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL29 .K37 2022

8. Dil mühendisliği ve Türkiye'de uluslaşma [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115.C45 2022

9. Dil öğretiminde tarihî derinlik : manzum sözlükler [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PJ6171 .G85 2022

10. Eski Anadolu Türkçesinde (14. yy.) türetim ekleri [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL140 .K373 2022

12. Hâce-i lisân-ı Osmânî [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL121.M36 2022

13. Kelimelerin dünyasında gezintiler : etimoloji ışığında [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183 .A39 2022

14. Lehcetü'l-lügat [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190.E83 2022

15. Macar Türkologlar : küçük biyografik ansiklopedi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL109.A2 M33 2022

16. Manzum sözlüklerimizden Sübḥa-i ṣıbyān şerḥi : Hediyyetü'l-iḫvān [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .K55 2022 V.1

17. Mufradāt ʻArabīyah fī al-lughah al-Turkīyah [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A7 N38 2022

18. Nevşehir ve yöresi ağızları [2022 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .N4 K6 2022 CILT 1

19. Ordu İli ve yöresi ağızları : Inceleme, Metinler, Sözlük [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .O73 D45 2022

20. RİT (Resmî İkāmeli Türkçe) lügati [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL195 .S56 2022

23. Türkc̦e dil ilișkilerinde yapisal etkenler [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 J64 2022

27. Türkçede -ken zarf- fiili [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL24 .O95 2022

28. Türkiye Türkçesi grameri : şekil bilgisi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 .K67 2022

29. Türkiye'de dil tartışmaları : 1950 - 1983 [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .D34 2022

31. Ardanuç-Artvin (Merkez)-Posof-Şavşat-Yusufeli ağızlarında Türkçe söz varlığı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .A73 S466 2021

32. Atatürk'ten bugüne dil ve alfabe [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .Z844 2021

33. Belâgat : Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .E85 2021

34. Eski Türkiye Türkçesinin deyimler sözlüğü [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL179 .O99 2021

35. Essays on early Hungarian-Turkic contacts [2021]

 • Green Library : Stacks : PH2582 .T8 C73 2021

36. Hamza Zülfikar armağanı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .H389 2021

37. Isparta merkez ilçe ağızları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .I76 Y53 2021

38. Küçük Türk tetebbular [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .G35 2021

39. Lisân-ı Osmânîde müstamel lügât-ı ecnebiyye [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .A45 2021

40. Lügat-i hoş-edâ : (Arapça - Farsça - Türkçe manzum sözlük) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190 .F49 2021

41. Muharrerat-i nisvan [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180 .R47 2021

43. Osmanlı konuşma dili [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .K377 2021

44. Synergy III : challenges in translation [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P306.8 .T9 S96 2021

45. Tahrif ve tashih : 13. yüzyıl Anadolu Türk-İslâm düşüncesi üzerine incelemeler [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL210 .I75 K37 2021 F

46. Türk diline genel bir bakış : tıpkıbasım [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .D553 2021

47. The Turkish language reform and beyond : a never-ending story? [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL114.7 .T85 2021

48. Yunus Emre Mehmet Akif armağanı : Türk dili araştırmaları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .Y8 Z88 2021 V.1

49. Discourse meaning : the view from Turkish [2020]

 • Green Library : Stacks : P25 .T73 2020

50. Eren Türk dilinin etimolojik sözlüğü (ETDES) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183.5 .E74 2020