%{search_type} search results

687 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Dilbilim yazıları. [1990 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL21 .A123 1990

2. Osmanı'da dil ve edebiyat [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL234 .O86 2018

3. Macar Türkologlar : küçük biyografik ansiklopedi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL109.A2 M33 2022

4. Arapça ve Farsça'dan Osmanlı Türkçesi'ne alıntılar sözlüğü [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190 .A737 2018 cilt 1

5. Eski Anadolu Türkçesinde (14. yy.) türetim ekleri [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL140 .K373 2022

6. Hâce-i lisân-ı Osmânî [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL121.M36 2022

7. Adana ve Osmaniye illeri ağızları : (giriş-inceleme-metinler-sözlük-dizinler) I-II [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.A3 Y55 2022 v.1/2

10. Balıkesir İli ağızları : (inceleme, metinler, sözlük) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.B255 M88 2022

11. Dil mühendisliği ve Türkiye'de uluslaşma [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115.C45 2022

12. Lehcetü'l-lügat [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190.E83 2022

14. Tedrîsât-ı edebiyyeden nazm ve eşkâl-i nazm [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217.O574 2015

15. Artvin etimoloji sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.A78 A789 2022

16. Kanar Türkçe-Farsça sözlük [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .P4 K36 2008

17. Dil bilimi terimleri sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL29 .K37 2022

18. Nevşehir ve yöresi ağızları [2022 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .N4 K6 2022 CILT 1

19. Süheyl ü Nev-Bahār'da eskicil öğeler : tıpkıbasım [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .H64 S8438 2019

20. Türkiye Türkçesi grameri : şekil bilgisi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 .K67 2022

21. Osmanlı konuşma dili [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .K377 2021

22. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .A1 K37 2022

23. Defter-i galatat [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL179 .A44 2012

24. Hamza Zülfikar armağanı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .H389 2021

25. Ardanuç-Artvin (Merkez)-Posof-Şavşat-Yusufeli ağızlarında Türkçe söz varlığı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .A73 S466 2021

26. Ordu İli ve yöresi ağızları : Inceleme, Metinler, Sözlük [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .O73 D45 2022

27. Eski Anadolu Türkçesinde sınırlandırma yapıları [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL140 .S243 2020

28. Isparta merkez ilçe ağızları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .I76 Y53 2021

29. Eren Türk dilinin etimolojik sözlüğü (ETDES) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183.5 .E74 2020

31. Türkc̦e dil ilișkilerinde yapisal etkenler [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 J64 2022

32. Muharrerat-i nisvan [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180 .R47 2021

33. Lügat-i hoş-edâ : (Arapça - Farsça - Türkçe manzum sözlük) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190 .F49 2021

34. Belâgat : Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .E85 2021

35. Lisân-ı Osmânîde müstamel lügât-ı ecnebiyye [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .A45 2021

36. Eski Türkiye Türkçesinin deyimler sözlüğü [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL179 .O99 2021

38. Türkiye'de tercüme müesseseleri [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180.5 .K39 1998

39. Türkiye ve Türkçe üzerine oynanan oyunlar [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL114 .C49 2004

40. Arapça'dan Türkçeleşmiş kelimeler sözlüğü [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A65 E75 2008

41. Osmanlı Türkçesi yazım kılavuzu : Türkçe-Osmanlı Türkçesi [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL133 .K36 2010

42. Le "tekerleme" : contribution à l'étude typologique et stylistique du conte populaire turc [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL220 .B67 1963

43. Uluslararası sözlük bilimi sempozyumu bildirileri [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL28 .A515 U49 1999

44. Mufradāt ʻArabīyah fī al-lughah al-Turkīyah [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A7 N38 2022

45. Osmanlı Türkçesi büyük el sözlüğü [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .T79 2013

46. Türkçede -ken zarf- fiili [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL24 .O95 2022

47. Küçük Türk tetebbular [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .G35 2021

48. O esgi günler : 'orcinal' şivesiyle 80'lerin Elazığ'i [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .E43 B39 2008

49. Redhouse çağdaş Türkçe-İngilizce sözlüğü = Redhouse contemporary Turkish-English dictionary [1983]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL191 .R5428 1983