%{search_type} search results

673 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Balıkesir İli ağızları : (inceleme, metinler, sözlük) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.B255 M88 2022

2. Dil mühendisliği ve Türkiye'de uluslaşma [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115.C45 2022

3. Lehcetü'l-lügat [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190.E83 2022

5. Tedrîsât-ı edebiyyeden nazm ve eşkâl-i nazm [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217.O574 2015

6. Artvin etimoloji sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.A78 A789 2022

7. Kanar Türkçe-Farsça sözlük [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .P4 K36 2008

8. Dil bilimi terimleri sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL29 .K37 2022

9. Nevşehir ve yöresi ağızları [2022 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .N4 K6 2022 CILT 1

10. Süheyl ü Nev-Bahār'da eskicil öğeler : tıpkıbasım [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .H64 S8438 2019

11. Türkiye Türkçesi grameri : şekil bilgisi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 .K67 2022

12. Osmanlı konuşma dili [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .K377 2021

13. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .A1 K37 2022

14. Defter-i galatat [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL179 .A44 2012

15. Hamza Zülfikar armağanı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .H389 2021

16. Ardanuç-Artvin (Merkez)-Posof-Şavşat-Yusufeli ağızlarında Türkçe söz varlığı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .A73 S466 2021

17. Ordu İli ve yöresi ağızları : Inceleme, Metinler, Sözlük [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .A3 D45 2022

18. Eski Anadolu Türkçesinde sınırlandırma yapıları [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL140 .S243 2020

19. Isparta merkez ilçe ağızları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .I76 Y53 2021

20. Eren Türk dilinin etimolojik sözlüğü (ETDES) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183.5 .E74 2020

22. Türkc̦e dil ilișkilerinde yapisal etkenler [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 J64 2022

23. Muharrerat-i nisvan [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180 .R47 2021

24. Lügat-i hoş-edâ : (Arapça - Farsça - Türkçe manzum sözlük) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190 .F49 2021

25. Belâgat : Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .E85 2021

26. Lisân-ı Osmânîde müstamel lügât-ı ecnebiyye [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .A45 2021

27. Eski Türkiye Türkçesinin deyimler sözlüğü [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL179 .O99 2021

29. Türkiye'de tercüme müesseseleri [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180.5 .K39 1998

30. Türkiye ve Türkçe üzerine oynanan oyunlar [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL114 .C49 2004

31. Arapça'dan Türkçeleşmiş kelimeler sözlüğü [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A65 E75 2008

32. Osmanlı Türkçesi yazım kılavuzu : Türkçe-Osmanlı Türkçesi [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL133 .K36 2010

33. Le "tekerleme" : contribution à l'étude typologique et stylistique du conte populaire turc [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL220 .B67 1963

34. Uluslararası sözlük bilimi sempozyumu bildirileri [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL28 .A515 U49 1999

35. Mufradāt ʻArabīyah fī al-lughah al-Turkīyah [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A7 N38 2022

36. Osmanlı Türkçesi büyük el sözlüğü [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .T79 2013

37. Türkçede -ken zarf- fiili [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL24 .O95 2022

38. Küçük Türk tetebbular [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .G35 2021

39. O esgi günler : 'orcinal' şivesiyle 80'lerin Elazığ'i [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .E43 B39 2008

40. Redhouse çağdaş Türkçe-İngilizce sözlüğü = Redhouse contemporary Turkish-English dictionary [1983]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL191 .R5428 1983

42. Manzum sözlüklerimizden Sübḥa-i ṣıbyān şerḥi : Hediyyetü'l-iḫvān [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .K55 2022 V.1

43. Kelimelerin dünyasında gezintiler : etimoloji ışığında [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183 .A39 2022

44. Türk edebiyatında inşâ : tarihı̂ gelişim-kuram-sözlük ve münşeât-ı Koca Râgıb Paşa [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180 .G85 2015

45. İslam medeniyetinde dil ilimleri : tarih ve problemler [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PJ6023.5 .I85 2015

46. Manzum sözlük geleneği ve Mahmûdiye : Arapça-Türkçe manzum sözlük [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .A7 O45 2015

47. Türk edebiyatında tarih düşürme [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL205 .K37 2015

48. Türk Tarih Kurumunca Düzenlenen Yazi Devriminin 50. yili Sergisi [1979]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .T87 1979

49. "Bye bye" Türkçe : bir Nev-York rüyası [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A3 S56 2000

50. Mükemmel Osmanlı lügati'nin açıklamalı çevirisi [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL202 .A55 2020 V.1