%{search_type} search results

433 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Türkiye'de dil tartışmaları : 1950 - 1983 [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .D34 2022

3. Atatürk'ten bugüne dil ve alfabe [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .Z844 2021

5. Türk diline genel bir bakış : tıpkıbasım [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .D553 2021

6. Yunus Emre Mehmet Akif armağanı : Türk dili araştırmaları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .Y8 Z88 2021 V.1

7. İhanetle sadakat arasında : James William Redhouse [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL109 .R43 I43 2020

8. Osmanlı Edebiyatı Numûneleri [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : PL232 .O86 2020

9. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e elifbalar : (1824 - 1928) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .A93 2020

10. Türkiye'deki Ahıska Türkleri ağzı [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .E77 2020

11. Belâgat-nâme : (inceleme-tenkitli metin) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .S27 2019

13. Prof. Dr. Mehmet Arslan'a armağan [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL206 .P76 2019

14. Şerh-i belâgat [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .H33 2019

15. Tuhfe-i Fedayî [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .A7 F43 2019

16. Türkiye Türkçesi ve çağdaş Moğolcada çatı [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL118 .T47 2019

17. Üslûpbilim (Stilistik) ve Necip Fazıl Kısakürek'in şiirleri üzerinde stilistik bir inceleme [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .K49 U75 2019

19. Karamanlidika legacies [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL206 .K373 2018

20. Lügat-i Remzî : (inceleme - tıpkıbasım) [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .R45 2018 V.1

21. Modern şiir dilinde sapmalar [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217 .C62 2018

22. Nazmizade Murtaza'nın Kâbusname tercümesi : bir dil içi aktarım örneği [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .O45 2018

23. Nişanyan sözlük : çağdaş Türkçenin etimolojisi [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183.5 .N58 2018

25. Babaannemin lügati [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL195 .K67 2017

26. Başlangıçtan günümüze Türkçenin eğitim-öğretim tarihi araştırmaları [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL111 .D45 2017

27. Bināʼ al-jumlah al-Turkīyah = Türkçenin söz dizimi [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123 .A23 2017

28. Dilde fikirde işte türkçe [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123 .T378 2017

29. A frequency dictionary of Turkish : core vocabulary for learners [2017]

 • Green Library : Stacks : PL191 .A47 2017

30. Harf Devrimi'nin kamu yönetimine ve yazışma geleneğine etkileri [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .C434 2017

31. Kitâb-i kânûnçe : inceleme-metin-dizin [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL121 .K482 2017

32. Mertol Tulum kitabı [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .M47 2017

33. Sanat-ı tahrir ve edebiyat : inceleme-tam metin [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .S44 2017

35. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Fransızca kelimeleri [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .T234 O93 2016

36. Balkanlar'da Türk dili [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .B3 B355 2016

39. Dil ve edebiyat [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .K473 2016

40. Müntahabât-ı lûgat-ı Osmâniyye [2016]

 • Green Library : Stacks : PL189 .R33 2016

42. The Uppsala meeting : proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL101.5 .I58 2006

43. Alkış bitiği : Kemal Eraslan armağanı [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL105 .E737 A55 2015

44. Başlangıcından günümüze Türk yazı sistemleri [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL22 .U74 2015

46. Küçük mektebliye: yeni millî kirâ'at kitabı üzerine bir inceleme [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123.9 .G65 2015

48. Modernleşme dönemi Osmanlı siyasi metinleri [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL205 .Y55 2015 F

49. Osmanlı Türkçesine giriş [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123 .B23 2015

50. al-Uṣūl fī al-lughah al-Turkīyah al-ʻUthmānīyah : qawāʻid wa-nuṣūṣ mukhtārah [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL121 .M34 2015