%{search_type} search results

23 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Gao Fu mu zhi : Siheng lü̈ shi ta ming [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NK3634 .Z6 G36 2017

2. Tang Huairen ji zi sheng jiao xu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NK3634 .H835 A65 2017

3. Ni huo huan cai : Tang liang jing san cai jing hua zhan = Art of mud and color : essential exhibition of Tang Tri-color in two capitals [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK4165.3 .N5386 2016

4. Tang Xuanzong shu Ji ling song, Tang Xu Hao shu Zhu Juchuan gao shen [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK3634 .A15 T3525 2011

5. Da Tang yi bao : Hejia Cun jiao cang chu tu wen wu zhan = Treasures of great Tang Dynasty : the unearthed objects from Hejiacun hoard [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NK1069 .H45 D3 2010

6. Cui yu zhuo yu mei qing: Yue yao, Yaozhou yao, Longquan yao qing ci wen hua dui bi yan jiu [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK4340 .Y84 H35 2007

7. Diao shi ru sheng : Gu gong cang Sui Tang tao yong [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK4165.24 .D53 2006 F

8. Luoyang tao yong = Luo Yang tao yong [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NK4660 .L86 2005

9. Zheng Zhenduo [2005]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK4165 .G84 2005 V.1-2

10. Tang dai mu zhi = Tang Dynasty epitaph [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK3634.A2 N36 2003

11. Zhongguo shu fa quan ji. 30, Sui Tang Wu dai bian. Sui Tang Wu dai mu zhi juan [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK3634 .A2 Z4722 2002

12. Jin Tang Wu dai shu fa [2001]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK3634 .A2 J55 2001 F

13. The Herzman Collection [2000]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK1068 .L57 2000 F

14. Bao li cang jin : Bao li yi shu bo wu guan jing pin xuan = Selected bronzes in the collection of the Poly Art Museum [1999 - 2001]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK7983 .A3 P6 1999 F V.1

15. Zhongguo shu fa quan ji. 22, Sui Tang Wudai bian. Chu Suiliang juan (fu chu Tang ming jia) [1999]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK3634 .C47 A4 1999

16. Compagnons d'éternité : hommage à Robert Rousset [1997]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK4165.23 .D47 1997

17. Jin Tang ci qi : San guo zhi wu dai [1996]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK4565.3 .C55 1996 F

18. Zhongguo shu fa quan ji. 23, Sui Tang Wudai bian. Li Yong juan (fu sheng zhong Tang ming jia) [1996]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK3634 .L45 A4 1996

19. The Herzman Collection of Chinese ceramics [1992]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK4565.4 .V36 1992 F

20. Sui Tang Wu dai shu fa [1989]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK3634 .A2 S79 1989 F