%{search_type} search results

22 catalog results

RSS feed for this result

1. Kompozitor v zerkale sovremennosti : v 2-kh tomakh [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML390 .L863 2015 T.1

2. Kompozitor - malenʹkai͡a planeta : besedy [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML390 .L865 2013

3. Maksim Berezovskiĭ : Zhiznʹ i tvorchestvo kompozitora [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .B459 R91 2013

4. DOZHDATʹSI͡A MUZYKI : Lekt͡sii--besedy : Po materialam vstrech, organizovannykh Sergeem Pili͡utikovym [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .S9735 A5 2010

5. Hmyri͡a i Shostakovych [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML420 .G569 P79 2006

7. Mytt͡si, osvita, chas : z arkhivnykh dz͡herel [2005]

 • Green Library : Stacks : ML308.7 .V65 S53 2005

8. Mykola Leontovych : doslidz͡henni͡a, dokumenty, lysty [2003]

 • Green Library : Stacks : ML410 .L586 Z38 2003

10. Simfonicheskie giperboly : o muzyke Evgenii͡a Stankovicha [2002]

 • Green Library : Stacks : ML410 .S82 Z56 2002

11. P.I. Chaĭkovskiĭ i Odessa [2001]

 • Green Library : Stacks : ML410 .C4 M35 2001

12. Vospominanii͡a o Marke Karminskom [2000]

 • Green Library : Stacks : ML410 .K1875 V6 2000

13. Bortni͡anskiĭ [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .B737 K6 1998

14. Lysty do druha, 1904-1931 [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .K73572 A4 1998

15. Lev Nikolaevich Revut͡skiĭ : statʹi, vospominanii͡a [1989]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .R4546 L65 1989

16. Antonio Spadavekkia [1988]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .S732 R75 1988

17. Arkadiĭ Filippenko : statʹi i vospominanii͡a [1988]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .F483 A7 1988

18. Vospominanii͡a, pisʹma, materialy v 2-kh chasti͡akh [1985 - 1986]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .L6935 A3 1985 V.1

19. Igorʹ Shamo [1982]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .S528 N51 1982

20. Nikolaĭ Lysenko [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .L993 B9317 N6 1981