%{search_type} search results

78 catalog results

RSS feed for this result

1. Annotated legal documents on Islam in Europe. Lithuania [2017]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKJ7467 .M56 V58 2017

2. Annotated legal documents on Islam in Europe. Lithuania [2017]

 • Green Library : Stacks : KKJ7467 .M56 A2 2017

3. Civilinė teisė : atskiros sutarčių rūšys : vadovėlis [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5858 .J87 2015

4. Competition law in Lithuania [2011]

 • Green Library : Stacks : KKJ8242 .C66 2011

5. Constitution de la Lithuanie [1938]

 • Hoover Library : Stacks : KKJ2064.5 1938 .A613 1938

6. Dienoraštis : 1919 m. birželio 21-oji - 1920 m. kovo 15-oji [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5110 .R66 A3 2009

7. Dienoraštis : 1920 m. kovo 16-oji - 1921 m. sausio 12-oji [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5110 .R66 A3 2011

8. Dienoraštis : 1921 m. lapkričio 8-oji-1922 m. birželio 15-oji [2013]

 • Green Library : Stacks : KKJ5110 .R66 A3 2013

9. Dienoraštis : 1921 m. sausio 13-oji-lapkričio 7-oji [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5110 .R66 A3 2012

10. Dobra rodowe i nabyte w prawie litewskim od XIV do XVI wieku [1916]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5770 .D334 1916

11. Einführung in das litauische Recht [2010]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKJ5068 .E35 2010

12. Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim (1588) [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5470 .G63 2004

13. Fragmenty wspomnień wileńskiego obrońcy : Toruń 1977, Nieborów 1984 [2004]

 • Green Library : Stacks : KKJ5110 .S98 A3 2004

15. I Litovskiĭ Statut--feodalʹnyĭ kodeks Velikogo Kni͡azhestva Litovskogo [1974]

 • Green Library : Stacks : KKJ5138.41529 .L39 1974

16. Konstitucija ir Seimas [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7064.51992 .K66 1993

17. Konstitucinis Teismas--teisinės ir istorinės prielaidos [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7620 .Z55 2001

18. Konstitut͡sii͡a Litovskoĭ Respubliki [1993]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ7064.51992 .A6 1993B

19. Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu litewskiego [1935]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5120 .E3985 1935

20. Kyrylychni spysky Druhoho Lytovsʹkoho statutu : paleohrafii͡a, khronolohii͡a, kodykolohii͡a [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5125 .P35 2004

22. Lietuvos baudžiamoji teisė ir procesas 1919-1940 metais : mokomoji priemonė [1996]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ3800 .V36 1996

24. Lietuvos kelias į Europos Sąjungą ir į NATO [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7325 .J97 2004

25. Lietuvos konstitucinė teisė : raida, institucijos, teisių apsauga : kolektyvinė monografija [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7070 .L54 2007

26. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos [1990]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ7101 .R45 1990

28. Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai [1991 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5144 .L54 1991 T.1

29. Lietuvos politinės sistemos studijų šaltiniai : mokomoji priemonė [1997]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ2500 .L54 1997

32. Lietuvos Respublikos konstitucija, 1992 [1993]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ7064.51992 .A6 1993

33. Lietuvos Respublikos konstitucija : Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7064.51992 .A6 2003

34. Lietuvos Respublikos konstitucija : Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume [1996]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7064.51992 .A6 1996

35. Lietuvos Respublikos konstitucija : (projektas) [1992]

 • Hoover Library : Stacks : KKJ7064.5 1992 .A6 1992

36. Lietuvos Respublikos pilietybė : 1918-2001 metais [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ2430 .S56 2002

37. Lietuvos Respublikos prezidento statusas ir įgaliojimai [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7540 .V56 2002

38. Lietuvos Respublikos sutartys dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose [1994]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ1644 .A28 L58 1994

39. Lietuvos Respublikos teisiniai aktai : gyventojų apsirūpinimas gyvenamosiomis patalpomis [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5884.5 .A28 1993

40. Lietuvos Respublikos teisiniai aktai : juridinių asmenų pelno ir fizinių asmenų pajamų mokesčiai [1992]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ8573 .A311992 A4 1992

41. Lietuvos Respublikos teisiniai aktai : Lietuvos Respublikos teismų įstatymas [1992]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ6582 .A311992 A4 1992

42. Lietuvos respublikos valstybinė kalba : teisės aktų rinkinys [1997]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ3137.9 .L54 1997

43. Lietuvos sprendimai 1563 [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5160 .R65 2007

44. Lietuvos valstybės konstitucijos [1989]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ7064 .L53 1989

46. The life, times and work of Jokūbas Robinzonas - Jacob Robinson [2015]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKJ5110 .R63 L54 2015

47. Mažoji konstituanta : Lietuvos taryba atkuriant valstybingumą : monografija [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7064.51917 .A5 M35 2011

48. A memorandum on the Memel treason trial in Kovno [1935]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKJ5040 .P64 L39 1935

49. Między Polską a Litwą : życie i działalność Michała Römera, 1880-1920 [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5110 .R66 S65 2004

50. Miłość z lupanaru : dziennik intymny wileńskiego adwokata [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5110 .R66 A3 2019

51. Monarcha i poddani : system władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagiellońskim [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5202 .K67 2008

52. Nuosavybės santykių transformavimas Lietuvoje 1989-1992 m. : Mokslo studija [2013]

 • Green Library : Stacks : KKJ5500 .P35 2013

53. Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ6572 .D63 2012

54. Pervyĭ Litovskiĭ Statut : 1529 g. [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5138.41529 .L394 2004 F

56. Pirmasis lietuvos statutas ir epocha : straipsnių rinkinys [2005]

 • Green Library : Stacks : KKJ5125 .P57 2005

58. Pravovoe polozhenie naselenii͡a Belorussii v XVI [i.e. shestnadt͡satom] v. [1978]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7467 .M56 I88 1978

59. Prezidento apkalta : 2003-2004 : dokumentų rinkinys [2005]

 • Green Library : Stacks : KKJ7544 .I4 A2 2005

60. Raganų teismai Lietuvoje [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5172 .W58 R34 1987

61. Spornye voprosv po istorīi russko-litovskago prava [1893]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5120 .L467 1893

62. Stanovlenie pravovoĭ sistemy Litovskoĭ Respubliki : 1990-2009 gg. [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5068 .I95 2014

63. Statut Vi͡alikaha kni͡astva litoŭskaha : 1588 [2005]

 • Green Library : Stacks : KKJ5138.41588 A2 2005

64. Statuty Velykoho kni͡azivstva Lytovsʹkoho : u 3-kh tomakh [2002 - 2004]

 • Green Library : Stacks : KKJ5136 .L58 2002 T.1

66. Tautinių mažumų teisės ir pareigos Lietuvos Respublikoje : įstatymų ir teisės aktų rinkinys [1996]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ2467 .M56 T38 1996

67. Teisės bruožai Lietuvoje XV-XIX [1980]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5120 .T45 1980

68. TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOS [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ6572 .D36 2013

69. TEISINĖ TAUTINIŲ MAŽUMŲ PADĖTIS LIETUVOJE [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ7467 .M56 K891 2012

70. Teisinių institutų raida Lietuvoje XIV-XIX [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5124 .T45 1981

72. Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927-1940 metais [2005]

 • Green Library : Stacks : KKJ8137.7 .M33 2005

73. Wpływy rzymsko-bizantyńskie w drugim Statucie litewskim [1933]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5125 .T385 1933

74. Žagarės dvaro teismo knygos (1670-1751) [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5136 .Z34 2003

75. Zaruka (vadium) w prawie litewskim XV-XVII wieku [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5500 .K85 1993

76. Zastaw w prawie litewskiem xv i xvi wieku [1925]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5859 .A923 1925

77. Žemės teisė ir administravimas : vadovėlis [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ8290 .M66 2014

78. Žmogus, valstybė, teisė : lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje : šaltinio publikacija [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5010 .Z66 2011