%{search_type} search results

23 catalog results

RSS feed for this result

1. Guo nan zhong de xue shu yu zheng zhi : Zhongguo jing ji xue jie de zheng ming (1932-1937) = The academics and politics in the national calamity : contention among the Chinese economists (1932-1937) [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC427.8 .W86 2014

2. Kang zhan qian jia ge can kao zi liao [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HB235 .C6 K364 2012 V.1

3. Kang Ri zhan zheng shi qi Shan Gan Ning bian qu cai zheng shi [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .S46 H68 2010

4. Wo suo zhi dao de Wang wei te gong [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HV8243 .W6 2005

5. Hua bei jing ji lüe duo [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC427.8 .H827 2004

6. Riben lüe duo Hua bei qiang zhi lao gong dang an shi liao ji [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC427.8 .R534 2003 V.1

7. Zhongguo kang Ri zhan zheng shi qi wu jia shi [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HB235.C6 C4816 1998

8. Zhongguo kang Ri zhan zheng shi qi wu jia shi liao hui bian [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HB235.C6 C485 1998

9. Chūgokujin kyōsei renkō shiryō : "Gaimushō hōkokusho" zen gobunsatsu hoka [1946]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD4875.J3 K35 1995

10. Riben dui hua bei jing ji di lue duo he tong zhi : Hua bei lun xian qu zi liao xuan bian [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC427.8 .J62 1995

11. Hua bei jie fang qu jun gong shi liao [1994]

 • Hoover Library : Stacks : HD9743 .C63 H83 1994

12. Ji Lu Yu gen ju di jun gong shi liao [1994]

 • Hoover Library : Stacks : HD9743 .C63 J5 1994

13. Kang Ri zhan zheng shi qi Jin Ji Lu Yu bian qu cai zheng jing ji shi zi liao xuan bian [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC427.92 .K26 1990 V.1

14. Shan Gan Ning bian qu [1990]

 • Hoover Library : Stacks : HD9743 .C623 S5267 1990

15. Shiryō Chūgokujin kyōsei renkō no kiroku [1950]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD4875.J3 S46 1990

16. Jin Cha Ji bian qu jun shi gong ye : (song shen gao) [1988]

 • Hoover Library : Stacks : HD9743 .C63 J56 1988

17. Kang Ri zhan zheng shi qi Shan Gan Ning bian qu cai zheng jing ji shi gao [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .S46 K35 1988

18. Cai zheng jing ji jian she [1987]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC428.S56 T87 1987 V.1

19. Jin Ji Lu Yu kang Ri gen ju di cai jing shi liao xuan bian : Henan bu fen [1985]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC427.92 .T82 V.1

20. Bunka sesshoku no shosō [1983 - ]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HM258 .S35 1983 V.1